Przedsiębiorstwo wobec Praw Człowieka; wyzwania, sytuacja rzeczywista, rozwój,


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
200 PLN HT + 22 % VAT firmy członkowskie CCIFP 400 PLN HT + 22 % VAT firmy nieczłonkowskie

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podwójne spojrzenie na etykę w zarz?dzaniu, na poszanowanie praw jednostki w businesie. Wyst?pienie Akademika oraz Praktyka jak również dyskusja, która po nich nast?pi pokaże na ile możemy pogodzić przestrzeganie Praw Człowieka z rzeczywistości? businesow?, szczególnie w obecnej sytuacji ekonomicznej.W czym prawa człowieka, które definiuj? status jednostki w społeczeństwie politycznym, jakim jest demokracja, dotycz?   społeczeństwa ekonomicznego, jakim jest przedsiębiorstwo.

O ile przedsiębiorstwo nie jest demokracj? sam? w sobie, to żyje w demokracji.

Stawiamy hipotezę, że aby stawić czoła wymaganiom skuteczności, konkurencyjności, jakie stoj? przed przedsiębiorstwem, w jego interesie jest wł?czenie praw człowieka w sposób jego funkcjonowania, nawet, jeśli powoduje to pewne sprzeczności i wymaga nauki.

Fundamentalne wartości, które leż? u podstaw praw człowieka godność – wolność – równość – solidarność s? po to, aby zainspirować etykę zarz?dzania, warunku jego skuteczności. Ludzie nie s? marionetkami. Przedsiębiorstwo otrzyma od nich to, co najlepsze tylko wtedy, gdy będzie postępowało z nim według wspomnianych wartości i tego samego oczekiwało od nich.

PROWADZĄCY:

Dynargie jest firm? doradczo-szkoleniow? w dziedzinie zarz?dzania zasobami ludzkimi. Została założona w 1982 równolegle w Paryżu i Genewie. W 2003 roku Dynargie jest obecna w 13 krajach Europy i liczy 60 konsultantów. W Polsce firma funkcjonuje od 1996 roku. Nasze projekty oraz działania prowadz? do ewolucji postaw i zachowań Ludzi na rzecz większej efektywności Organizacji, w których pracuj? oraz na rzecz ich indywidualnego rozwoju. W Polsce współpracujemy z koncernami międzynarodowymi oraz polskimi przedsiębiorstwami. Realizujemy dla nich projekty doradcze np. „Droga do zmian” jak również projekty szkoleniowe z zakresu zarz?dzania, komunikacji, sprzedaży i obsługi klienta.

François Monconduit - Profesor Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas, odpowiedzialny za zajęcia w ramach programu ustawicznego kształcenia DESS ( 3 cykl) z zakresu Zarz?dzania i Kierowania Zasobami Ludzkimi, współautor wraz z J.P. DOLY (Groupe Danone) ksi?żki "Przedsiębiorstwo pomiędzy ograniczeniami  a wolności?" (L’Harmattan,1995)

Jean-Jacques Doeblin - Doktor Prawa, 12 lat na stanowisku Dyrektora Zasobów Ludzkich Grupy Danone na Europę Środkow? i Wschodni?, obecnie Dyrektor ds. Projektów Socjalnych Grupy Danone na Świat.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 200 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1203 (z dopiskiem: konferencja)

2.    Prosimy o przesłanie zgłoszenia   na adres e-mail: joanna.jaroch(@)ccifp.pl lub fax: +48 (22) 696 75 90

3.     W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na  3 dni przed konferencj?

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!