Problematyka umów cywilnoprawnych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium

 

>

W obrocie prawnym zatrudnieni świadcz? pracę nie tylko na umowie o pracę, ale również na umowach cywilnoprawnych. Dwa najczęstsze typy takich umów, czyli umowa zlecenie i umowa o dzieło, powinny jednak odznaczać się typowymi dla nich cechami, tak aby nie zostały one reklasyfikowane jako umowa o pracę.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych kwestii zwi?zanych z takimi umowami, przedstawienie cech, które pozwalaj? je odróżnić od umowy o pracę oraz wskazanie standardów rynkowych i najlepszych praktyk zwi?zanych ze świadczeniem pracy na podstawie takich stosunków prawnych.

W programie seminarium:

  • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  • Jak powinna wygl?dać umowa zlecenia?
  • Czym charakteryzuje się umowa o dzieło?
  • Podatki i składki w umowach cywilnoprawnych

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów i specjalistów działów HR, pracowników działów kadrowych, czy też kadrę zarz?dzaj?c? w firmach. Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych, czy firm konsultingowych.

Prelegenci:

Barbara Klimczyk

Adwokat, Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird. Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwi?zywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych.

Posiada szerok? wiedzę i   praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed s?dami w postępowaniach dotycz?cych wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych zwi?zanych z ich bież?c? działalności?, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i zwi?zanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility).

Jest absolwentk? Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1.

Pracuje w języku polskim i francuskim.

Bartosz Wszeborowski

Junior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird. Doradza klientom od 2016 roku. Specjalizuje się w bież?cej obsłudze przedsiębiorstw z zakresu prawa pracy, w tym opracowywaniu pism procesowych, umów oraz sporach zbiorowych. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji przejścia zakładu pracy, tworzeniu raportów due diligence oraz sprawach imigracyjnych.

Przed doł?czeniem do Bird & Bird zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych polskich i zagranicznych kancelariach prawnych. Jest autorem i współautorem publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzon? przez Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Levin College of Law na Florydzie.

Obecnie odbywa aplikację adwokack? w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!