Postępowanie upadłościowe - szkolenie językowe


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program szkolenia :

1. Postępowanie pozas?dowe w razie trudności finansowych przedsiębiorstwa

-   techniki ostrzegania wewnętrznego i zewnętrznego w przedsiębiorstwie,

-     procedura koncyliacyjna.

2. Postępowanie s?dowe w razie trudności finansowych przedsiębiorstwa

-     wszczęcie i przebieg postępowania ochronnego,

-     postępowanie naprawcze,

-     postępowanie upadłościowe.

3. Słownictwo z dziedziny finansów odnosz?ce się do niewypłacalności i zaprzestania regulowania zobowi?zań.

4. Słownictwo   dokumentów odnosz?cych się do prawa upadłościowego i naprawczego:

-     Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania wymagalnych zobowi?zań pieniężnych,

-     Orzeczenie s?du gospodarczego otwieraj?ce postępowanie ochronne,

-       Inne.

Metoda :

  • Wprowadzenie teoretyczne
  • Ćwiczenia   ze słownictwa
  • Ćwiczenia translatorskie
  • Kilka uwag na temat trudności leksykalnych   (znaleźć właściwe odpowiedniki francuskie wyrażeń polskich odnosz?cych się do prawa upadłościowego i  naprawczego)
  • Analiza autentycznych dokumentów
  • Analiza przypadków

Szkolenie przeznaczone jest dla tłumaczy, osób zawodowo zwi?zanych z prawem, osób zainteresowanych poznaniem słownictwa z dziedziny prawa upadłościowego i naprawczego

Prowadz?cy:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!