Podatek u źródła na płatnościach transgranicznych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podczas spotkania omówimy między innymi:

  • ograniczony oraz nieograniczony obowi?zek podatkowy, pobór podatku u źródła (obowi?zek poboru w kontekście przepisów ustawy o CIT, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD),
  • instytucja bezpośredniego odbiorcy,
  • problemy praktyczne zwi?zane z poborem podatku u źródła: zastosowanie prawidłowego kursu wymiany walut, podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu;
  • problemy praktyczne zwi?zane z transgraniczn? płatności? dywidend, odsetek, należności licencyjnych, wypłaty wynagrodzenia z tytułu tzw. usług niematerialnych (aktualne stanowisko organów podatkowy oraz s?dów administracyjnych);
  • obowi?zki informacyjne i sprawozdawcze – certyfikat rezydencji (znaczenie, forma, data ważności), formularze ITF 2/2R, deklaracje CIT 10 Z, szczególne obowi?zki dokumentacyjne i informacyjne, obowi?zek elektronicznego składania deklaracji podatkowych (problemy praktyczne).

Osoby prowadz?ce spotkanie :

Magdalena Zasiewska posiada szerokie doświadczenie profesjonalne w zakresie doradztwa przy dużych transakcjach kapitałowych, w tym poł?czeniach i sprzedaży podmiotów zagranicznych lub ich wydzielonych części. Brała m.in. udział w transakcji zbycia pionu handlowego i placówek handlowych dużego przedsiębiorstwa francuskiego, a także w wielu innych znacz?cych projektach restrukturyzacyjnych i postępowaniach podatkowych. Magdalena specjalizuje się w aspektach podatkowych dużych transakcji, szczególnie w zakresie obrotu nieruchomościami, a także w doradztwie dla firm z branży hotelarskiej i rozrywkowej. Przed rozpoczęciem kariery w branży konsultingowej w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, Magdalena Zasiewska pracowała jako doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel w Paryżu, a wcześniej, jako inspektor podatkowy, w warszawskiej Izbie Skarbowej.

Magdalena posiada wykształcenie prawnicze i jest licencjonowanym doradc? podatkowym.

Ewelina Bindarowska jest menadżerem w zespole podatków międzynarodowych w dziale prawno-podatkowym PwC. Ma szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa przy międzynarodowych transakcjach, dotycz?cych między innymi tworzenia struktur holdingowych, finansowych oraz struktur IP. Regularnie doradza międzynarodowym firmom przy planowaniu dotycz?cym repatriacji zysków, analizy zagranicznych zakładów, podatku u źródła czy podatkowych aspektów międzynarodowych transakcji finansowych.

Skończyła studia z zakresu ekonomii i prawa podatkowego w Polsce, we Francji i w USA. Przez ostatnie 5 lat pracowała w biurze PwC w San Francisco, gdzie specjalizowała się między innymi w doradztwie dla spółek francuskich wchodz?cych na rynek amerykański

Paweł Wielgoławski jest konsultantem w zespole podatków międzynarodowych w dziale prawno-podatkowym PwC. Brał udział w licznych przegl?dach podatkowych poświęconych identyfikacji ryzyk zwi?zanych z podatkiem u źródła oraz postępowaniach podatkowych dotycz?cych stwierdzania oraz zwrotu nadpłat w zryczałtowanym podatku dochodowym.   Interesuje się w szczególności podatkowym traktowaniem transgranicznych płatności z tyłu prawa do użytkowania oprogramowania komputerowego, urz?dzeń przemysłowych, opodatkowaniem transportu międzynarodowego oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Jest również autorem oraz współautorem licznych publikacji dotycz?cych powyższych zagadnień.

Paweł ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości ze specjalizacj? prawo podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 3 lat pracuje w zespole podatków międzynarodowych w biurze PwC w Warszawie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!