Komitet  •  Konferencja i Seminarium  •  Spotkanie i wymiana

Konferencja - Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym

Siedziba CCIFP, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa
See on map

Cena : Konferencja jest odpłatna dla przedstawicieli sektora prywatnego w wysokości 400 PLN + VAT. Udział dla przedstawicieli sektora publicznego jest bezpłatny.

Osobom, które anulują swój udział w konferencji do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed konferencją, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

„Okrągły stół” pod Honorowym patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja.

wtorek, 14 stycznia 2020, godz. 9.30 -14.00 

Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Al. Jerozolimskie 93, Warszawa

 

Od 2017 roku istnieją nowe rozwiązania legislacyjne, ułatwiające prowadzenie mediacji pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Jasno określone kryteria zawierania ugód pomiędzy stronami umożliwiły urzędnikom częstsze sięganie po pozasądowe rozstrzyganie sporów. Ma to tym większe znaczenie, że coraz więcej celów publicznych delegowanych jest w formie konkursów i przetargów do sektora prywatnego, co może generować dodatkowe punkty sporne pomiędzy stronami. Po ponad dwóch latach obowiązywania nowych przepisów, przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy stronę publiczną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, przedsiębiorców, a także organy kontrolne nadzorujące prawidłowość podejmowanych decyzji o mediacji. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie przyjrzeć się barierom, które w dalszym ciągu przeszkadzają w rozwoju tego modelu rozwiązywania sporów oraz wypracować rekomendacje dla obu stron procesu.

Patronat

Program konferencji:

9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników, poranna kawa


10.10 – 11.30 Czy sektor publiczny mediuje z sektorem prywatnym?

Jakie narzędzia mają urzędnicy podejmujący decyzje o mediowaniu z sektorem prywatnym i docelowo zawarciu ugody? Jaka jest rola Prokuratorii Generalnej w tym zakresie? Rodzaje sporów, w których najczęściej dochodzi do zawarcia ugody. Jakie bariery napotykają przedsiębiorcy będący w sporze z jednostkami sektora finansów publicznych? Czy i jak działają przepisy / narzędzia wspierające rozwój mediacji w Polsce?

 • Kamil Furman, Dyrektor Działu Prawnego, Eurovia Polska
 • Mariusz Haładyj, Prezes, Prokuratoria Generalna
 • Piotr Paradowski, Naczelnik wydziału w biurze Miasta st. Warszawa
 • Kamila Strzelczak, Dyrektor ds. Kontroli i Wsparcia Operacyjnego, SAFEGE Oddział w Polsce (SUEZ)
 • Agnieszka Wickel, Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych, GDDKiA
 • Moderator: Ewelina Stobiecka, Koordynator, mediator MCM (Międzynarodowe Centrum Mediacji)


11.30 – 12.00    Przerwa kawowa  
        

12.00 – 13.30  Bariery i problemy związane z zawieraniem ugód z sektorem publicznym.

Główne kryteria kontroli ugód. Czy w ramach kontroli stawiane są pytania o otwartość i skuteczność urzędników w dążeniu do zawarcia ugody? Problemy przedsiębiorców w negocjacjach z sektorem publicznym. Wykonalność ugody.

 • Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz, Departament PPP, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Tomasz Latawiec, Prezes, SIDIR
 • Hubert Nowak, Prezes Urząd Zamówień Publicznych
 • Robert Proczko, Dyrektor Biura Eksperckiego, Warbud
 • Zbigniew Wrona, Radca Prezesa, Najwyższa Izba Kontroli
 • Moderator: Jakub Świtluk, mediator MCM (Międzynarodowe Centrum Mediacji)

13.30 – Zakończenie konferencji, podsumowanie

13.40 - Lunch
 

* udział do potwierdzenia

Koszt udziału:Konferencja jest odpłatna dla przedstawicieli sektora prywatnego w wysokości 400 PLN + VAT. Udział dla przedstawicieli sektora publicznego jest bezpłatny.

Osobom, które anulują swój udział w konferencji do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed konferencją, koszty nie są zwracane.


 

Organizatorzy


Organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowe Centrum Mediacji powołane przez pięć izb gospodarczych: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów w biznesie.


 

Mapa dojazdu

CCIFP - aleje Jerozolimskie 93, Nowogrodzka Square, 6 minut pieszo od Dworca Centralnego , 3 minuty od Placu Starynkiewicza

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Plac Starynkiewicza)

Autobusem – linie: 127, 128, 158, 175 (przystanek Plac Starynkiewicza) lub linie: 131, 501, 517, 519, 521, 522, 525 (przystanek Dworzec Centralny)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w przy ulicy Williama Heerleina Lindleya oraz przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Siennej.

Płatne miejsca parkingowe z tyłu budynku, przy ul. Nowogrodzkiej (wjazd na ul. Nowogrodzką od ul. Chałubińskiego, ruch jednokierunkowy)

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!