Szkolenie Rozwój kompetencji

Język francuski prawniczy B2 (kurs roczny)

Cena :
2750 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2950 PLN pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w kursie do 5 dni przed rozpoczęciem zajęć, zwracane jest 100% kosztów kursu. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed kursem, koszty nie są zwracane.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

 

Zajęcia są prowadzone w okresie 04.10.2019 - 05.06.2020 (piątki) w godzinach 8.00-9.30. Łącznie = 60 godz. lekcyjnych raz w tygodniu

 

Kurs ma charakter praktyczny i skierowany jest do wszystkich osób mających do czynienia w swojej pracy z prawem krajów francuskojęzycznych, tłumaczy wykonujących przekłady z zakresu języka prawniczego oraz osób wszystkich zainteresowanych prawem stosowanym w krajach francuskojęzycznych.

Uczestnicy pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Zakres tematyczny kursu:

- rozszerzenie kompetencji, jakich wymaga się od prawników francuskojęzycznych w ich bieżącej pracy z klientem:

 • język pisany  : redagowanie różnego typu maili, pism procesowych, opinii prawnych – właściwy dobór terminologii oraz zachowacie odpowiedniego rejestru języka
 • język mówiony: odbywanie spotkań z klientami oraz prawnikami francuskojęzycznymi

- wypowiedzi i prezentacje na różne tematy prawnicze

- opisywanie i komentowanie orzeczeń

- poszerzenie wiedzy w zakresie prawa francuskiego, z uwzględnieniem ewentualnych pytań i propozycji uczestników kursu ważnych z punktu widzenia ich codziennej praktyki

- omówienie różnych etapów postępowania cywilnego i karnego w celu umożliwienia uczestnikom lepszej orientacji w przebiegu tych procedur oraz znalezienia właściwych odniesień dla systemu polskiego

- ćwiczenia leksykalne, elementy gramatyki języka prawniczego

 

W programie mogą być uwzględnione - w zależności od potrzeb członków grupy, m.in. :

 • praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego
 • poznanie struktury organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej, obsługa prawna
 • analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe                         
 • prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta
 • prawo pracy: relacje indywidualne (powstanie, egzekwowanie i rozwiązanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe
 • prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo rodzinne
 • umowy, zobowiązania umowne i inne
 • umiejętności sporządzania opinii prawnych w języku francuskim, rozmowy   oraz korespondencji z klientem

 

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób, dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

 

Skontaktuj się z nami

Anna Maria Piszewska, Specjalista ds. Szkoleń CCIFP

anna.piszewska@ccifp.pl; tel. +48 22 521 21 44, +48 506 166 736

 

 

Zapraszamy również do udziału w innych kursach i szkoleniach językowych:

 

Roczny kurs języka francuskiego dla tłumaczy

Gramatyka francuska w biznesie w ujęciu praktycznym

Język francuski biznesowy

 

Komunikacja przez telefon

Prezentacje w języku francuskim

Negocjacje w języku francuskim

Korespondencja w języku francuskim

 

 

Mapa dojazdu

 

NOWA SIEDZIBA – aleje Jerozolimskie 93, Nowogrodzka Square, 6 minut pieszo od Dworca Centralnego , 3 minuty od Placu Starynkiewicza

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Plac Starynkiewicza)

Autobusem – linie: 127, 128, 158, 175 (przystanek Plac Starynkiewicza) lub linie: 131, 501, 517, 519, 521, 522, 525 (przystanek Dworzec Centralny)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w przy ulicy Williama Heerleina Lindleya oraz przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Siennej.

Płatne miejsca parkingowe z tyłu budynku

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19