Jak radzić sobie ze schematami ?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Utrudnianie sobie własnych działań, robienie ich na pół gwizdka, odkładanie zadań na później czy nie wykonywanie ich wcale   - lub przeciwnie - pracoholizm, perfekcjonizm, d?żenie do osi?gnięć za wszelk? cenę, kosztem np. bliskich relacji, odpoczynku.

Czy któreś z tych zachowań wydaje się znajome? To strategie radzenia sobie z jednym ze schematów. A schematów tych jest znacznie więcej. Twórca teorii schematów, psycholog, psychoterapeuta – Jeffrey Young wyodrębnił ich 18.

Schemat to według definicji Jeffreya Younga ogólny, wszechogarniaj?cy wzorzec, składaj?cy się ze wspomnień, emocji, przekonań oraz doznań cielesnych, dotycz?cych jednostki oraz jej relacji z innymi, rozwijany przez całe życie, w znacznym stopniu dysfunkcyjny.

Schematy głównie wynosimy z naszego dzieciństwa i okresu dojrzewania. Niektóre z nich potrafi? w znacznym stopniu:

  • utrudniać nam rozwijanie naszego potencjału,
  • blokować realizację celów, do jakich chcielibyśmy d?żyć,
  • komplikować nasze relacje z innymi ludźmi,
  • wypaczać komunikację itd.

Nazywam te schematy „pułapkami życiowymi”. Łapiemy się w sidła pułapek, które   zupełnie nieświadomie sami na siebie zastawiamy. Sposoby w jaki myślimy o sobie i świecie, w jaki czujemy czy w jaki się zachowujemy zazwyczaj traktujemy jako cechy naszej osobowości, charakteru. Tymczasem w znacznej mierze s? one wynikiem naszych schematów. To, co świadomie obserwujemy to skutki znalezienia się w pułapce schematu w postaci różnego rodzaju problematycznych zachowań jak np. robienie rzeczy zawsze na ostatni? chwilę, unikanie bliskich zwi?zków czy problemy w podejmowaniu decyzji. Doświadczamy także konsekwencji tych zachowań jak np. ograniczone relacje interpersonalne i poczucie samotności, problemy w awansowaniu i rozwijaniu kariery, mimo podejmowanych starań i odpowiednich kompetencji merytorycznych.

Takie nasze zachowania i ich konsekwencje przeszkadzaj? nam w życiu, s? źródłem dyskomfortu, a czasem nawet znacznego cierpienia. Nie jest jednak tak, że jesteśmy na nie skazani. W większości nie s? to stałe cechy, a jedynie problemy wynikaj?ce ze schematów. Mamy zatem wpływ na to czy będ? nadal miały miejsce w naszym życiu. Aby to zmienić niezwykle istotne jest namierzenie schematów i podjęcie działań zmierzaj?cych do ich zmiany.   

Praca nad schematami jest zazwyczaj długofalowa i wymaga zaangażowania. Robi się to w ramach szkoleń, coachingu czy terapii. Już jednak sama wiedza o tym, że jest coś takiego jak schematy, że istniej? sposoby ich identyfikacji i walki z nimi dla wielu osób okazała się uwalniaj?ca i otwieraj?ca nowe perspektywy.

Podczas naszego spotkania chciałabym opowiedzieć Państwu kilka słów o schematach, przyjrzeć się niektórym z nich, a następnie zaprosić Państwa do dyskusji o tym jak poszczególne schematy mog? wpływać na nasze życie, szczególnie w kontekście zawodowym. Pragnę przedstawić Państwu także strategie pracy ze schematami.

Osoba prowadz?ca :

Natalia Nowina-Witkowska – psycholog, psychoterapeuta. Przez 10 lat pracowała w branży Public Relations, na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych agencjach PR oraz w firmie farmaceutycznej. Obecnie prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny, w którym prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, coaching oraz szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Włada językiem francuskim i angielskim. W wolnym czasie maluje. Lubi też grać w tenisa. Jest mam? piętnastoletniego syna Antka.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!