Jak przeprowadzić spotkanie sprzedażowe? Praktyczny warsztat i check lista


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone (przy zapisie na cały kurs jedno szkolenie z dziesięciu jest gratis)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zajęcia z cyklu "KLUCZOWE KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE DLA INŻYNIERÓW KONSULTANTÓW"

 

>

Szkolenie pogłębia wiedzę na temat prowadzenia spotkania: od momentu przygotowania spotkania po podsumowanie - poza siedzib? Klienta. Punktem kulminacyjnym tego modułu będzie stworzenie check-listy na przeprowadzenie skutecznego spotkania sprzedażowego – takiego, które idealnie poł?czy zdolność dzielenia się wiedzę techniczn? oraz umiejętności sprzedażowe handlowca – inżyniera, konieczne w osi?ganiu decyzji Klienta. Kontrakt na spotkanie

 • Zadawanie pytań, słuchanie, parafrazowanie
 • Kontrolowanie czasu spotkania
 • Praktyczny warsztat i stworzenie uniwersalnej check listy na spotkanie

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla inżynierów i techników, zawodowo zajmuj?cych się sprzedaż? usług/produktów skomplikowanych technologicznie.

Program inspirowany jest francuskim systemem edukacji, który od lat, na różnych poziomach, uczy zawodu „technik, inżynier – handlowiec” (technico-commercial).

Co nas wyróżnia?

 • Pogram dedykowany inżynierom - konsultantom
 • Modułowy program – elastyczny dobór szkoleń wg indywidualnych potrzeb
 • Trenerzy, z wykształcenia inżynierowie, z wieloletni? praktyk? sprzedażow?, dzisiaj wspieraj?cy firmy z różnych branż, w osi?ganiu konkretnych rezultatów sprzedażowych i finansowych
 • Warsztatowa formuła i praktyczne podejście do prezentowanych kompetencji
 • Nowatorski program, np. finanse dla inżynierów - konsultantów
 • Uznawany w środowiskach francuskich dyplom kompetencji (technico-commercial) sygnowany znakiem CCIFP (do jego uzyskania potrzebne jest wysokie zaangażowanie uczestników kursu)

Rezultaty:

Kurs to przede wszystkim możliwość uzyskania drugiej, wysokiej kompetencji handlowej u pracowników z wykształceniem inżynieryjnym, technicznym. Kurs, oparty na systemie uczenia się dorosłych, inspiruje do dokonywania stałej analizy działań i wyci?gania wniosków. Dzięki takiej postawie firma uzyskuje pracownika:

 • Zainteresowanego stałym podejmowaniem działań pro-sprzedażowych i poszukiwaniem sposobów na osi?gnięcie większej efektywności zawodowej,
 • Zdolnego szacować rentowność planowanych działań i skoncentrowanego na osi?ganiu celów biznesowych,
 •   Zdolnego podejmować działania sprzedażowe dopasowane do rynku, wyróżniaj?ce go od konkurencji

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!