Inwestycje i innowacje w Polsce: rozwój ekonomiczny, wsparcie dla firm i współpraca ze start-upami


Ambasada RP w Paryżu, ul. Saint-Dominique 57

Język : polski / francuski - zapewnione tłumaczenie symultaniczne

Cena :
bezpłatne, wymagana wcześniejsza rejestracja

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie seminarium zaprezentujemy panoramę polskiej gospodarki, uwzględniaj?c jej najważniejsze atuty i możliwości prowadzenia nowych inwestycji. W drugiej części omówimy możliwości wsparcia finansowego dostępnego dla przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem nowych technologii, a także przedstawimy kilka najbardziej obiecuj?cych start-upów, pokazuj?c na ich przykładzie możliwości współpracy. Będzie to również okazja do zaprezentowania nowych instrumentów wsparcia wprowadzonych przez rz?d w ramach „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz instytucji takich jak Polski Fundusz Rozwojowy.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i francuski.

Do kogo adresowane jest spotkanie  ?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności szefów firm, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, reprezentantów funduszy inwestycyjnych, a także wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem na polskim rynku. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również przedstawicieli mediów i korpusu dyplomatycznego.

Zapisy   

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: paris.amb.protocole(@)msz.gov.pl   do dnia 6 grudnia 2017.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt

M. Rafał Fr?c, Radca Gospodarczy, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu

rafal.frac@msz.gov.pl

  Program seminarium

8:30-9:00

Rejestracja uczestników

9:00-9:10

Oficjalne otwarcie spotkania

 • J.E. Tomasz Młynarski, Ambasador RP w Paryżu

9:10-10:00

Panel dyskusyjny: Zrozumieć fenomen polskiej gospodarki

 • Wojciech Ponikiewski, Zastępca Dyrektora, Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Patrick Edery, Dyrektor Generalny, Partenaire Europe
 • Grzegorz Wolff, Zastępca Dyrektora, Wydział Gospodarczy Urzędu m.st. Warszawy,
 • Monika Constant, Dyrektor Generalna, Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Tematy do dyskusji:

 • Dlaczego polska gospodarka nieustannie się rozwija?
 • Jakie s? atuty, a jakie ograniczenia polityki gospodarczej Polski?
 • Jakie s? ambicje m.st. Warszawy w zakresie innowacyjności?
 • Jak? rolę odgrywaj? firmy z kapitałem francuskim w polskim „cudzie” gospodarczym?

10:00-10:45

Panel dyskusyjny: Wsparcie finansowe na rozwój innowacyjności w Polsce

 • Eliza Kruczkowska, Polski Fundusz Rozwojowy (PFR)
 • Włodzimierz Kuc, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Michał Polański, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Pascal Latouche, Orange Fab Network

Tematy do dyskusji:

 • Wysokość i dostępność funduszy europejskich i krajowych w zakresie wsparcia
  innowacyjności?
 • Dlaczego Polska stanowi interesuj?ce miejsce dla nowych inwestycji?
 • Najważniejsze wyzwania dla polskiego rozwoju?

10:45-11:00

Przerwa kawowa

11:00-11:45

Panel dyskusyjny: Środowisko start-upów w Polsce: wyzwania i możliwości współpracy

 • Agata Kowalczyk, Fundacja Start-up Poland   
 • Michał Żółtowski, Kancelaria adwokacka Destrier
 • Marcin Tobor, General Manager, Pramex International – Groupe BPCE

Tematy do dyskusji:

 • Kto tworzy start-upy w Polsce?
 • W których branżach występuje najwięcej start-upów?
 • Sk?d pochodz? start-upy pojawiaj?ce się w Polsce?
 • W jaki sposób inwestować w polskie start-upy?

11:45-12:30

Panel dyskusyjny: Prezentacja wybranych, polskich start-upów (fintech, IT, biotech)

 • BillonGroup, innovative fintech company which created a revolutionary instant payments system tapping on distributed ledger technology. Billon technology supports all national currencies, complies with financial regulations and eliminates barriers of time and distance. (billongroup.com)
 • NanoGroup, a biotech company currently launching its IPO. Its objective is to build a cluster of medical and biotechnological companies active in the field of diagnostics, therapy and rehabilitation of oncological patients. Currently, the group is managing five technologically advanced nanoengineering projects organized under three specialized startups. (nanogroup.eu)
 • Skytechnology, the leader and owner of open source project LizardFS. LizardFS is Software Defined Storage (data storage solution) that is getting international, cross-sector recognition with reference customers like Orange, Gradient Effects or United States Department of Agriculture. LizardFS helps to overcome problems related with huge data growth, big data, analytics or high resolution video editing, reconstruction or postproduction. (lizardfs.com)
 • Exaco, innovative IT company, creates and delivers online, desktop and mobile applications, has long experience in administration of Microsoft server solutions. Company implements projects in the field of electronics. (exaco.pl)
 • Dodatkowi prelegenci do potwierdzenia

12:30-12:45

Podsumowanie

 • André Lenquette, Dyrektor Generalny, PramexInternational – Groupe BPCE
 • Rafał Hryniewiecki, Kierownik Wydziału Ekonomicznego, Ambasada RP w Paryżu   

12:45-13:30

Lunch networkingowy

13:30-14:30

Spotkania B2B

  Organizatorzy i partnerzy:

  

  

  

  

  

  

      
      
      

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ambasady RP w Paryżu:

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!