„Grupa robocza CIT” – międzyizbowa inicjatywa

Język : polski

Cena :
Wydarzenie bezpłatne dla reprezentantów firm stowarzyszonych w CCIFP.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie międzyizbowej „Grupy Roboczej CIT”

 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza działając w imieniu 16 izb międzynarodowych, zgrupowanych w IGCC (International Group of Chambers of Commerce), serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie między izbowej „Grupy Roboczej CIT”,  które odbędzie się w środę, 30 września, w godz. 10.00-11.30 na platformie ZOOM.

 

„Grupa Robocza CIT” stanowi między izbową platformę współpracy odnośnie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt z 15 września 2020 r.).

 

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja nad możliwymi działaniami związanymi z planowaną nowelizacją ustawy o CIT i o PIT,  w szczególności w zakresie:

  1. opodatkowania CIT spółki komandytowej,
  2. obowiązku sporządzenia i publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej,
  3. ograniczenia prawa do rozliczania strat podatkowych,
  4. zmian dotyczących stawek amortyzacji podatkowej,
  5. opodatkowania wydania majątku likwidacyjnego.

 

Prace grupy roboczej wesprze merytorycznie Agnieszka Wnuk, Doradca Podatkowy, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

 

Stanowisko wypracowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą znajdą Państwo na naszej stronie, po zalogowaniu się na konto użytkownika, w zakładce REPREZENTACJA > STANOWISKA CCIFP >>>>>>>>  

 

 

Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się w języku polskim.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!