Elastyczne formy zatrudnienia – stan prawny 2008


ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
150 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 400 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z kancelari? C&C Chakowski&Ciszek zapraszaj? na seminarium „Elastyczne formy zatrudnienia – stan prawny 2008”, które odbędzie się 16 stycznia 2008 roku w siedzibie CCIFP.

Każdy pracodawca chciałby zatrudniać pracowników tanio i jednocześnie elastycznie. W obowi?zuj?cym stanie prawnym w Polsce jest to dość trudne ale nie niemożliwe. Udział w niniejszym seminarium pozwoli Państwu zapoznać się z możliwościami elastycznego zatrudniania pracowników i bezpiecznego wykorzystywania samozatrudnienia, telepracy, umów cywilnoprawnych i pracy tymczasowej. Wyjaśnione zostan? różne w?tpliwości interpretacyjne, które dotychczas odstraszały część pracodawców od uelastyczniania zatrudnienia.

Program seminarium:

1.Telepraca

 • Definicje telepracy i telepracownika
 • Kto musi być telepracownikiem
 • Odpowiedzialność pracodawcy za BHP telepracownika  
 • Procedura pokrywania kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego  
 • Wyjaśnienie w?tpliwości interpretacyjnych

2. Zatrudnianie krótkoterminowe obcokrajowców (do 6 miesięcy)

 • Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców 2007/2008  
 • Procedury uzyskiwania pozwoleń na pracę  
 • Przypadku, kiedy pozwolenie na pracę nie jest konieczne

3. Umowy cywilnoprawne  

 •   umowa zlecenie, a umowa o pracę  
 • umowa o dzieło  
 • zagrożenia zwi?zane z ustaleniem stosunku pracy – orzecznictwo S?du Najwyższego

4. Praca Tymczasowa

 • obowi?zki i uprawnienia pracodawcy użytkownika
 • obowi?zki i uprawnienia agencji pracy tymczasowej  
 • zasady sporz?dzania umów pomiędzy agencj? a pracodawc? użytkownikiem  
 • uprawnienia pracownika tymczasowego

Wykładowcy:

Maciej Chakowski jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest wykładowc? prawa pracy na Wydziale Zarz?dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi również zajęcia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarz?dzania imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie regulacji antymobbingowych krajów Unii Europejskiej. Obecnie jest wspólnikiem w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek specjalizuj?cej się w tematyce prawa pracy. Jest także autorem licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Przemysław Ciszek jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Jest wykładowc? prawa pracy na Wydziale Zarz?dzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarz?dzania imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ze względu na komfort uczestników spotkania, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!