Doroczny koktajl dobroczynny Fundacji Entraide

Batida, ul. Marszałkowska 53
See on map
Passé

L'événement est terminé.

>

CCIFP POLECA

Fundacja Entraide

z udziałem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

i tancerzy grupy Cracovia Danza

ma przyjemność zaprosić Państwa

na swój doroczny koktail charytatywny

na rzecz dzieci z ubogich rodzin

w poniedziałek   8-go czerwca 2009 o godz.18.30

w restauracji BATIDA

ul. Marszałkowska 53 - Pl. Konstytucji w Warszawie.

  

Utworzona w 1995 roku Fundacja Entraide, zrzeszaj?ca około 30 wolontariuszek francuskojęzycznych, jest dzisiaj organizacj? pożytku publicznego.

Jej cel:   Przynosić pomoc materialn? ponad 26 ośrodkom polskim, które przyjmuj? osoby będ?ce w trudnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim dzieci.

Pole działania:   domy dziecka, placówki dla dzieci niepełnosprawnych, świetlice, jadłodajnie i pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, domy starców....

Rodzaj realizowanych inicjatyw:

- Targi rzeczy używanych i sprzedaż wyrobów artystycznych

- Zbiórka prezentów mikołajkowych

- Doroczna organizacja koktajlu aby finansować w tych ośrodkach i placówkach :

- Prace renowacyjne

- Zakup pomocy szkolnych

- Wyjazdy terapeutyczne, itp.

Patronat:   Entraide ma również sekcję Patronack?, która we współpracy z fundacj? “Chleb życia” pozwala finansować naukę młodzieży wiejskiej z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.

W tym roku, dzięki hojności wszystkich Państwa, okazanej w trakcie dorocznego   koktailu   8-go czerwca,   2 projekty będ? mogły być sfinansowane :

1 – dokończenie remontu ogniska dla dzieci przy placówce dla samotnych matek w Nagorzycach, koło Kielc.

  

2 – sfinansowanie dożywiania dzieci w roku szkolnym 2009/2010 w dwóch szkołach na Kaszubach, w Niezabyszewie i Rekowie.

Więcej informacji w zał?cznikach

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!