14.03 Debata europejska - Wspólna pamięć europejska - mit czy rzeczywistość ?

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cykl debat jest wspóln? inicjatyw? Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, Ośrodka Kultury Francuskiej UW oraz Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Pierwsze spotkanie poświęcamy wspólnej pamięci europejskiej - gdyż jak mawiał Bronisław Geremek - nie sposób budować Europy i tożsamości europejskiej bez porozumienia wokół historii. Druga debata, będzie prób? odpowiedzi na pytania zwi?zane z wyzwaniami społeczno-cywilizacyjnymi, takimi jak demografia i wielokulturowość. Cykl zamknie dyskusja nad miejscem Europy w światowym ładzie gospodarczym. Będziemy się zastanawiać jak budować konkurencyjność, w sposób, który nie będzie wykluczał i pozostawiał na marginesie dużych grup jej obywateli, a także szanuj?c prawa mieszkańców krajów, z którymi prowadzimy wymianę ekonomiczn?.

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w PolsceCentrum im. prof. Bronisława GeremkaOśrodek Kultury Francuskiej UWzapraszaj? na pierwsz? debatęWspólna pamięć europejska - mit czy rzeczywistość?14 marca, godz. 17.30 - 19.30siedziba Gazety Wyborczej, ul. Czerska 8/10Paneliści:Yaroslav Hrytsak - Historyk (Ukraina)Aleksander Smolar - Politolog (Polska)Paul Thibaud - Filozof (Francja)Moderator: Jarosław Kurski (Gazeta Wyborcza)RSVP do 13.03, fundacja@geremek.plProgram debaty:17.30 Powitanie

Maciej WituckiPrezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, prezes Telekomunikacji Polskiej; przewodnicz?cy Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Polski w obszarze gospodarki, polityki, nauki, edukacji oraz tożsamości Polaków; członek Rady Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Polska.

17.40 – 19.00 Debata

Jarosław Kurski (moderator)Zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej; w czasach PRL działał w opozycji demokratycznej. W latach 1989-90 był rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy, zrezygnował gdy wybuchła "wojna na górze". Autor pierwszej biografii Kuriera z Warszawy - "Jan Nowak-Jeziorański", biografii Raymonda Arona "Pokój z widokiem na historię", a także ksi?żki o Lechu Wałęsie "Wódz". Polska.

Yaroslav HrytsakHistoryk, profesor na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim; wykładał na Uniwersytecie Columbia (1994, 2004), Harvardzie (2000-01) oraz Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (1995-2009). Autor ponad 500 publikacji, w tym 8 ksi?żek. Wielokrotnie nagradzany, ostatnio otrzymał wyróżnienie austriackiego Instytutu Regionu Dunaju i Europy Środkowej Anton Gindely-Preis für Kultur und Geschichte Mittel-, Ost- und Südosteuropas"(Austria, 2010). Ukraina.

Aleksander SmolarPolitolog, prezes Fundacji im. Stefana Batorego; współzałożyciel i członek zarz?du European Council on Foreign Relations oraz zastępc? przewodnicz?cego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Był doradc? ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego i doradc? ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej; członek Rady Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Polska.

Paul ThibaudFilozof, eseista i dziennikarz; długoletni redaktor naczelny lewicowo-katolickiego periodyku „Esprit”; stał na czele stowarzyszenia "Przyjaźń Judeo-Chrześcijańska"; publikuje m.in. w tygodniku "Marianne"; regularnie komentuje bież?c? politykę francusk? na falach „France-culture”. Francja.

Organizatorzy

  Partnerzy medialni  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!