08.06 Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych w biznesie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
BRAK WOLNYCH MIEJSC

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Seminarium obejmuje praktyczne zagadnienia zwi?zane z ochron? danych osobowych w codziennej działalności firm. Przedmiotem seminarium będzie wykorzystywanie danych o klientach, w szczególności w celach marketingowych. Uczestnik pozna zasady przetwarzania danych, obowi?zki przedsiębiorcy w tym zakresie, w tym zasady udostępniania danych innym podmiotom.

 

Dużo uwagi poświęcimy również zagadnieniu przekazywania danych za granicę, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach międzynarodowych korporacji. Szeroko omówiona zostanie ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz jej praktyczne skutki. Przedstawione zagadnienia będ? poparte aktualnym orzecznictwem oraz praktyk? GIODO.


Dlaczego warto uczestniczyć?


W trakcie seminarium odpowiemy między innymi na następuj?ce pytania:

 

 ?                   Jak skutecznie i zgodnie z prawem wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych?

 ?                   Jakie s? obowi?zki administratora danych?

 ?                   Kto odpowiada za dane osobowe zawarte na stronie internetowej?

 ?                   Jak skutecznie zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych, nabycia lub licencjonowania bazy danych?

 ?                   Jak zgodnie z prawem przekazywać dane osobowe poza obszar Polski?

 ?                   Jakie s? praktyczne skutki nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych?


Seminarium skierowane jest do:

 

Kadry kierowniczej spółek i przedsiębiorstw, osób odpowiedzialnych za marketing, prawników in-house, administratorów bezpieczeństwa informacji, przedsiębiorców indywidualnych.


W programie:

 

                           I.          Wstęp do zagadnienia.  Dr Arwid Mednis – radca prawny, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

 

1.             Dane osobowe – próby nowego zdefiniowania

2.             Omówienie podstawowych obowi?zków

3.             Ostatnie zmiany przepisów uodo i ich wpływ na praktykę

4.             Uprawnienia Generalnego Inspektora Danych Osobowych w praktyce:

 ?                   Nowe uprawnienia GIODO

 ?                   Kontrola u przedsiębiorcy: wszczęcie, przebieg oraz zakończenie

 ?                   Jakie środki „dyscyplinuj?ce” może podj?ć GIODO?

5.             Nowe perspektywy ochrony prywatności - privacy by design, rozliczalności, prawo do zapomnienia

 

                       II.           Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Komunikacja elektroniczna a przetwarzanie danych. Gerard Karp - adwokat, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

 

1.             Zasady przetwarzania danych w zwi?zku z promocj? przedsiębiorcy

2.             Marketing własnych produktów i usług lub podmiotów trzecich

3.             Marketing w oparciu o środki komunikacji elektronicznej – aspekty praktyczne

4.             Obowi?zki podmiotu prowadz?cego akcje promocyjne

5.             Programy lojalnościowe – aspekty praktyczne przetwarzania danych osobowych

6.             Aspekty praktyczne przetwarzania danych osobowych

 ?                   Pojęcie danych osobowych w komunikacji elektronicznej

 ?                   Serwisy społecznościowe i problemy praktyczne: Odpowiedzialność za dane zamieszczone w serwisach / Możliwość usunięcia danych

7.             Dopuszczalność reklamy behawioralnej

8.             Obowi?zki serwis providerów

 

III.       Aspekty praktyczne przekazywania danych osobowych poza obszar Polski. Sylwia Szlubowska – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Citibank

 

1.             Przekazywanie w ramach EOG – domniemanie adekwatnego poziomu ochrony

2.             Przekazywanie poza EOG – aspekty praktyczne:

 ?                   Przekazywanie danych do państw, objętych decyzjami Komisji Europejskiej, w tym reżim Safe Harbor

 ?                   Przekazywanie danych do innych państw: Zgoda osoby, której dane dotycz?, wykonanie umowy i inne przesłanki ustawowe / Postępowanie dotycz?ce uzyskania zgody GIODO na transfer danych

3.             Zastosowanie „Binding Corporates Rules” w korporacjach międzynarodowych

 

 

Seminarium poprowadz?:

 

dr Arwid Mednis

Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds, szef zespołu komunikacji elektronicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był przewodnicz?cym tego Komitetu. Jest autorem projektów ustaw dotycz?cych ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego oraz wykładowc? na wielu konferencjach poświęconych tym zagadnieniom.

  
  

Gerard Karp

Adwokat w zespole prawa telekomunikacyjnego i ochrony danych osobowych w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii i komunikacji elektronicznej. Gerard ma bogate doświadczenie w projektach badaj?cych zgodność założeń biznesowych z wymogami prawa w obszarze ochrony danych osobowych oraz komunikacji elektronicznej, które obejmuje m.in. analizę ryzyk zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym danych pracowniczych oraz z przetwarzaniem danych w ramach programów lojalnościowych. Doradzał przy wielu projektach transferu danych do krajów trzecich, outsourcingu oraz projektach z zakresu przetwarzania danych w sektorach m.in ubezpieczeniowym, farmaceutycznym, bankowym, Internetowym oraz marketingowym.

      

Sylwia Szlubowska

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie aplikantka radcowska III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2004 roku zajmuje się problematyk? ochrony danych osobowych, zagadnieniami tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnic zawodowych. Od 2006 roku odpowiedzialna za obszar ochrony danych osobowych w dużym międzynarodowym Banku, w tym za koordynację współpracy z GIODO. Posiada duże doświadczenie w zakresie opracowywania i negocjowania umów dotycz?cych powierzenia przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych, opiniowania przedsięwzięć zwi?zanych w przetwarzaniem danych osobowych klientów, pracowników i innych osób fizycznych.

 

Partner merytoryczny:


http://www.eversheds.pl


------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!