04.10 Rendez-vous biznesu i spotkanie z członkami Rady CCIFP

Cena :
Bezpłatne, przeznaczone dla firm stowarzyszonych w CCIFP i ich gosci. Max 2 osoby/firma

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo Handlowa zaprasza na pażdziernikowe Rendez-vous Biznesu, podczas którego odbędzie sie debata zatytułowana

Mobilność w miastach4 października 2011r.o godzinie 18:00w Hotelu Novotel Warszawa  Centrum w Warszawie

Przed RDV  w godz.17:00-18:00  odbędzie się spotkanie   z członkami Rady CCIFP.Gor?co zapraszamy!

Spotkaniem z członkami Rady CCIFP

Chcesz osobiście poznać największych inwestorów francuskich w Polsce? Wymienić się z nimi doświadczeniami, zapytać jak radz? sobie z prowadzeniem biznesu? CCIFP wprowadza now? formułę spotkań, która umożliwia nawi?zanie bezpośrednich relacji z członkami Rady Francuskiej Izby. Wśród nich s? prezesi wiod?cych na rynku firm reprezentuj?cych różne branże.

RDV Biznesu -  Mobilność w miastach

Dynamiczny rozwój miast i rosn?ce natężenie ruchu drogowego stanowi duże wyzwanie dla sprawnego ich funkcjonowania. Władze miejskie stoj? przed konieczności? innowacyjnego podejścia do rozwi?zań komunikacyjnych. Przedsiębiorcy z kolei uważnie przygl?daj? się kierunkom w których zmierza planowanie mobilności w celu obrania odpowiedniej strategii biznesowej.Organizowana debata ma na celu wymianę opinii na temat przyszłości transportu miejskiego i mobilności. Punktem wyjścia do rozmowy będzie raport zatytułowany Studium porównawcze mobilności miast europejskich, który został przygotowany w 2009 roku przez firmę Arcturus na zlecenie firmy Norauto. Jego celem było porównanie polityki transportowej pięciu miast: Brukseli, Madrytu, Milanu, Paryża i Warszawy oraz zarysowanie tendencji urbanistycznych w Europie.Podczas debaty  poruszymy temat  przyszłości transportu w Warszawie w odniesieniu do ogólnoeuropejskich tendencji takich jak m.in. tworzenie węzłów przesiadkowych oraz stref zamkniętych dla ruchu, wsparcie ekologicznych rozwi?zań transportowych i zastosowanie mobilnych usług komunikacyjnych dla podróżnych. W debacie udział wezm? również Pan  Alain Jung, Wice-Prezes Zarz?dzaj?cy ARCTURUS Group,   William Ternynck  Dyrektor Generalny Norauto Polska, oraz Stanisław Szweycer zastępca dyrektora   Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

----------------------------------------------------------------------------Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu", odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne , zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu, jest bezpłatne i zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów (maksymalnie 2 osoby z firmy).Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 30 września 2011 pod nr tel 022 696 75 80 lub ccifp@ccifp.pl

Za gościnę dziekujemy Hotelowi Novotel Warszawa Centrum  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!