Aktualności firm stowarzyszonych

„Złota tarcza” dla „Pszczelich hoteli” Carrefour Polska

<p style="text-align: justify;">5 października 2017 r. w trakcie uroczystej gali II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów” w Poznaniu, Carrefour Polska otrzymał „Złotą Tarczę”. Nagroda została przyznana za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii przedsiębiorstwa i fundacje korporacyjne dla filmu „Pszczele hotele od Carrefour”, który prezentuje działania sieci handlowej w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz wspierania miejskiego pszczelarstwa.</p>

>

Nagrodzony „Złota Tarcz?” film powstał, aby propagować działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu, które firma Carrefour Polska zainicjowała w sierpniu 2016 r. Na dachach budynków, w których znajduj? się sklepy Carrefour, zainstalowano wówczas pierwszych 20 „Pszczelich hoteli” dla owadów żyj?cych w miastach. Specjalne ule dla pszczół zlokalizowane na dachach sklepów Carrefour daj? schronienie od deszczu i zimna dla całych rodzin tych pożytecznych owadów. Celem akcji zainicjowanej i realizowanej przez Carrefour Polska jest pomoc w ochronie pszczół w środowisku miejskim, jak również wzmocnienie świadomości społecznej dotycz?cej ochrony bioróżnorodności i miejskiego pszczelarstwa. Sieć „Pszczelich hoteli” rozwijana jest w partnerstwie z firm? „Pszczelarz Kozacki”, a patronem inicjatywy jest UNEP/GRID Warszawa.

–  Nagroda dla filmu „Pszczele hotele od Carrefour” , któr? przyznało profesjonalne jury II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”, jest dla naszej firmy bardzo cenna. Stanowi dowód na to, że warto realizować kompleksowe inicjatywy CSR, które przyczyniaj? się do ochrony bioróżnorodności. Carrefour Polska pragnie minimalizować swój wpływ na otaczaj?ce je środowisko naturalne, wykorzystuj?c potencjał swoich sklepów. Do tej pory powstało już 28 „Pszczelich hoteli” i planujemy stale zwiększać ich liczbę – powiedziała Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

„Pszczele hotele” to dobra praktyka CSR, która efektywnie realizuje aż dwa Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG’s), które promuje Festiwal Filmów Odpowiedzialnych w Poznaniu. Inicjatywa Carrefour maj?ca na celu ochronę pszczół przyczynia się do realizacji  Celu nr 13 – działania w celu przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ich skutkom  oraz  Celu nr 15 – ochrona, przywrócenie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów l?dowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.Inicjatywa Carrefour Polska, znalazła się także w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”.

Film „Pszczele hotele od Carrefour” nagrodzony „Złot? tarcz?” podczas gali II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów” jest dostępny na kanale YouTube Carrefour Polska:  www.youtube.com/watch?v=vsghPxudt2A

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów   w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

„Złota tarcza” dla „Pszczelich hoteli” Carrefour Polska

<p style="text-align: justify;">5 października 2017 r. w trakcie uroczystej gali II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów” w Poznaniu, Carrefour Polska otrzymał „Złotą Tarczę”. Nagroda została przyznana za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii przedsiębiorstwa i fundacje korporacyjne dla filmu „Pszczele hotele od Carrefour”, który prezentuje działania sieci handlowej w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz wspierania miejskiego pszczelarstwa.</p>

>

Nagrodzony „Złota Tarcz?” film powstał, aby propagować działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu, które firma Carrefour Polska zainicjowała w sierpniu 2016 r. Na dachach budynków, w których znajduj? się sklepy Carrefour, zainstalowano wówczas pierwszych 20 „Pszczelich hoteli” dla owadów żyj?cych w miastach. Specjalne ule dla pszczół zlokalizowane na dachach sklepów Carrefour daj? schronienie od deszczu i zimna dla całych rodzin tych pożytecznych owadów. Celem akcji zainicjowanej i realizowanej przez Carrefour Polska jest pomoc w ochronie pszczół w środowisku miejskim, jak również wzmocnienie świadomości społecznej dotycz?cej ochrony bioróżnorodności i miejskiego pszczelarstwa. Sieć „Pszczelich hoteli” rozwijana jest w partnerstwie z firm? „Pszczelarz Kozacki”, a patronem inicjatywy jest UNEP/GRID Warszawa.

–  Nagroda dla filmu „Pszczele hotele od Carrefour” , któr? przyznało profesjonalne jury II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”, jest dla naszej firmy bardzo cenna. Stanowi dowód na to, że warto realizować kompleksowe inicjatywy CSR, które przyczyniaj? się do ochrony bioróżnorodności. Carrefour Polska pragnie minimalizować swój wpływ na otaczaj?ce je środowisko naturalne, wykorzystuj?c potencjał swoich sklepów. Do tej pory powstało już 28 „Pszczelich hoteli” i planujemy stale zwiększać ich liczbę – powiedziała Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

„Pszczele hotele” to dobra praktyka CSR, która efektywnie realizuje aż dwa Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG’s), które promuje Festiwal Filmów Odpowiedzialnych w Poznaniu. Inicjatywa Carrefour maj?ca na celu ochronę pszczół przyczynia się do realizacji  Celu nr 13 – działania w celu przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ich skutkom  oraz  Celu nr 15 – ochrona, przywrócenie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów l?dowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.Inicjatywa Carrefour Polska, znalazła się także w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”.

Film „Pszczele hotele od Carrefour” nagrodzony „Złot? tarcz?” podczas gali II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów” jest dostępny na kanale YouTube Carrefour Polska:  www.youtube.com/watch?v=vsghPxudt2A

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów   w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.