Analizy i badania

Wzrost światowej awersji do ryzyka osłabił złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1682 (osłabienie złotego o 0,8%).</p>

>

W ubiegłym tygodniu złoty oraz inne waluty rynków wschodz?cych traciły na wartości, co zwi?zane było ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. Spadek apetytu na ryzyko w znacznym stopniu wynikał z korekty na amerykańskich giełdach. Krajowe lepsze od oczekiwań dane nt. PKB nie miały istotnego wpływu na kurs złotego. W pi?tek w kierunku osłabienia złotego oddziaływały wyższe od konsensusu rynkowego dane z amerykańskiego rynku pracy.

W tym tygodniu stabilizacji kursu złotego sprzyjać będzie ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. Istotna dla polskiej waluty będzie konferencja prasowa po zaplanowanym na środę posiedzeniu RPP. Uważamy, że jej wydźwięk będzie lekko negatywny dla złotego. Dane o bilansie handlowym w Chinach będ? naszym zdaniem neutralne dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wzrost światowej awersji do ryzyka osłabił złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1682 (osłabienie złotego o 0,8%).</p>

>

W ubiegłym tygodniu złoty oraz inne waluty rynków wschodz?cych traciły na wartości, co zwi?zane było ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. Spadek apetytu na ryzyko w znacznym stopniu wynikał z korekty na amerykańskich giełdach. Krajowe lepsze od oczekiwań dane nt. PKB nie miały istotnego wpływu na kurs złotego. W pi?tek w kierunku osłabienia złotego oddziaływały wyższe od konsensusu rynkowego dane z amerykańskiego rynku pracy.

W tym tygodniu stabilizacji kursu złotego sprzyjać będzie ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. Istotna dla polskiej waluty będzie konferencja prasowa po zaplanowanym na środę posiedzeniu RPP. Uważamy, że jej wydźwięk będzie lekko negatywny dla złotego. Dane o bilansie handlowym w Chinach będ? naszym zdaniem neutralne dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.