Analizy i badania

Wzrost produkcji przemysłowej w grudniu

<p>Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w grudniu ub.r. o 8,4% r/r wobec wzrostu o 0,3% listopadzie, co było jej najwyższym wzrostem w ujęciu rocznym od stycznia 2012 r.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki produkcji pomiędzy grudniem a listopadem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w grudniu o 5,0% r/r wobec spadku o 1,6% w listopadzie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym zwiększyła się ona w ujęciu miesięcznym o 1,0% wobec wzrostu o 2,5% w listopadzie. Naszym zdaniem wzrost produkcji w porównaniu z listopadem był w znacznym stopniu zwi?zany z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, umożliwiaj?cymi kontynuację prac budowlano-montażowych (por. MAKROpuls 21.01.2015). Zarówno dane o koniunkturze, jak i wyraźne osłabienie kursu złotego w ostatnich tygodniach sygnalizuj? wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się trendu wzrostowego dla produkcji przemysłowej w najbliższych miesi?cach. Dane o produkcji przemysłowej stanowi? znacz?ce ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w IV kw. ub. r. (3,0% r/r wobec 3,3% w III kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wzrost produkcji przemysłowej w grudniu

<p>Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w grudniu ub.r. o 8,4% r/r wobec wzrostu o 0,3% listopadzie, co było jej najwyższym wzrostem w ujęciu rocznym od stycznia 2012 r.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki produkcji pomiędzy grudniem a listopadem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w grudniu o 5,0% r/r wobec spadku o 1,6% w listopadzie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym zwiększyła się ona w ujęciu miesięcznym o 1,0% wobec wzrostu o 2,5% w listopadzie. Naszym zdaniem wzrost produkcji w porównaniu z listopadem był w znacznym stopniu zwi?zany z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, umożliwiaj?cymi kontynuację prac budowlano-montażowych (por. MAKROpuls 21.01.2015). Zarówno dane o koniunkturze, jak i wyraźne osłabienie kursu złotego w ostatnich tygodniach sygnalizuj? wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się trendu wzrostowego dla produkcji przemysłowej w najbliższych miesi?cach. Dane o produkcji przemysłowej stanowi? znacz?ce ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w IV kw. ub. r. (3,0% r/r wobec 3,3% w III kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.