Analizy i badania

Wzrost prawdopodobieństwa obniżki stóp w marcu

<p>W świetle wczorajszych wypowiedzi M. Belki na konferencji po posiedzeniu RPP spadek inflacji w grudniu ub. r. i prawdopodobne dalsze pogłębienie deflacji w styczniu br. sygnalizują ryzyko w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych do końca 2015 r.</p>

>

Średnioterminowa ścieżka inflacji w marcowej projekcji NBP zostanie bowiem prawdopodobnie obniżona w porównaniu z projekcj? listopadow? (por. MAKROpuls z 14.01.2015). Obniżenie prognozowanej inflacji może skłonić Radę do jednorazowego obniżenia stóp procentowych o 25-50 pb na marcowym posiedzeniu.

Dzisiejsze niższe od konsensusu dane o grudniowej inflacji s? naszym zdaniem pozytywne dla rynku długu i negatywne dla kursu złotego.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wzrost prawdopodobieństwa obniżki stóp w marcu

<p>W świetle wczorajszych wypowiedzi M. Belki na konferencji po posiedzeniu RPP spadek inflacji w grudniu ub. r. i prawdopodobne dalsze pogłębienie deflacji w styczniu br. sygnalizują ryzyko w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych do końca 2015 r.</p>

>

Średnioterminowa ścieżka inflacji w marcowej projekcji NBP zostanie bowiem prawdopodobnie obniżona w porównaniu z projekcj? listopadow? (por. MAKROpuls z 14.01.2015). Obniżenie prognozowanej inflacji może skłonić Radę do jednorazowego obniżenia stóp procentowych o 25-50 pb na marcowym posiedzeniu.

Dzisiejsze niższe od konsensusu dane o grudniowej inflacji s? naszym zdaniem pozytywne dla rynku długu i negatywne dla kursu złotego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.