Analizy i badania

Wstępne dane o czerwcowej inflacji w strefie euro pozytywne dla długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 2,007 (wzrost o 6pb), obligacji 5-letnich nie zmieniły się i wyniosły 2,621, a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,246 (wzrost o 7pb).</p>

>

Od wtorku mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji w środkowym odcinku i na długim końcu krzywej dochodowości. Z kolei ceny długu na krótkim końcu krzywej pozostawały relatywnie stabilne. W kierunku wzrostu rentowności obligacji oddziaływały oczekiwania rynków na zacieśnianie polityki pieniężnej w USA oraz podwyższona awersja do ryzyka odzwierciedlana zwiększeniem spreadu wobec rentowności na rynkach bazowych. W czwartek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję zamiany długu, na której odkupiło zapadaj?ce w 2017 r. i 2018 r. obligacje za 4,16 mld zł przy popycie 5,16 mld zł sprzedaj?c obligacje o 2-,5-,9- i 10-letnich terminach zapadalności za 4,03 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wstępne dane o inflacji w Polsce. W przypadku realizacji naszej prognozy oczekujemy wzrostu cen polskich obligacji. Pozytywny wpływ na ceny polskiego długu może mieć również publikacja wstępnych danych o czerwcowej inflacji w strefie euro. Oczekujemy, że publikacje danych z USA, jak również indeksu Ifo i wskaźnika PMI w Chinach będ? neutralne dla cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wstępne dane o czerwcowej inflacji w strefie euro pozytywne dla długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 2,007 (wzrost o 6pb), obligacji 5-letnich nie zmieniły się i wyniosły 2,621, a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,246 (wzrost o 7pb).</p>

>

Od wtorku mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji w środkowym odcinku i na długim końcu krzywej dochodowości. Z kolei ceny długu na krótkim końcu krzywej pozostawały relatywnie stabilne. W kierunku wzrostu rentowności obligacji oddziaływały oczekiwania rynków na zacieśnianie polityki pieniężnej w USA oraz podwyższona awersja do ryzyka odzwierciedlana zwiększeniem spreadu wobec rentowności na rynkach bazowych. W czwartek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję zamiany długu, na której odkupiło zapadaj?ce w 2017 r. i 2018 r. obligacje za 4,16 mld zł przy popycie 5,16 mld zł sprzedaj?c obligacje o 2-,5-,9- i 10-letnich terminach zapadalności za 4,03 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wstępne dane o inflacji w Polsce. W przypadku realizacji naszej prognozy oczekujemy wzrostu cen polskich obligacji. Pozytywny wpływ na ceny polskiego długu może mieć również publikacja wstępnych danych o czerwcowej inflacji w strefie euro. Oczekujemy, że publikacje danych z USA, jak również indeksu Ifo i wskaźnika PMI w Chinach będ? neutralne dla cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.