Aktualności firm stowarzyszonych

Tomasz Braun nowym partnerem w Dentons

<p style="text-align: justify;"><strong>Do Zespołu Bankowości i Finansów w warszawskim biurze kancelarii Dentons dołączył Tomasz Braun, obejmując stanowisko partnera. </strong><strong>Będzie odpowiedzialny za rozwój </strong><strong>oferty Zespołu Bankowości i Finansów w zakresie doradztwa regulacyjnego i compliance.</strong><strong></strong></p>

>

Tomasz Braun dotychczas zwi?zany był z londyńskim HSBC Holdings, gdzie jako Associate General Counsel Legal Risk Management and Assurance stworzył globalny system zarz?dzania ryzykiem prawnym, kierował międzynarodowym zespołem odpowiedzialnym za zarz?dzanie ryzykiem oraz koordynował wdrożenie programów compliance w wielu jurysdykcjach. Przed rozpoczęciem pracy w HSBC Holdings w Londynie, Tomasz pełnił funkcję General Counsel i Członka Zarz?du w polskiej filii HSBC, a także w spółkach z grupy GE Capital, w tym GE Money Bank. Wcześniej prowadził własn? kancelarię, pracował także na rzecz Komisji Europejskiej. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć, projektach integracyjnych i restrukturyzacyjnych oraz sporach s?dowych.  

Tomasz Braun jest Przewodnicz?cym Rady Ekspertów oraz Członkiem Rady Powierniczej Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu bankowości i zarz?dzania.  

Dokładamy starań aby zapewnić klientom dostęp do najwyższej klasy specjalistów. Tomasz posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarz?dzaniu instytucjami finansowymi. W swojej pracy skupi się na oferowaniu klientom z sektora finansowego strategicznego doradztwa w zakresie zarz?dzania ryzykiem i zagadnień compliance”, powiedział Tomasz D?browski, Chief Executive Officer, Dentons Europe.

Tomasz jest doświadczonym i rozpoznawalnym ekspertem jeśli chodzi o kwestie regulacyjne i compliance w sektorze bankowo-finansowym. Fakt, iż ekspert posiadaj?cy tak rozległ? wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa bankowego i regulacyjnego zdecydował się doł?czyć do Dentons potwierdza nasz? siln? pozycję na rynku” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin