Analizy i badania

To już prawie koniec lekkiego spowolnienia

<p style="text-align: justify;">Opublikowane dziś dane o PKB za 2014 r. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie lekkiego spowolnienia. Oczekujemy, że I kw. br. roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,6%, co będzie jednocześnie dołkiem spowolnienia gospodarczego w Polsce.</p>

>

W kierunku zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w I kw. będzie oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki inwestycji (efekt wysokiej bazy sprzed roku) oraz najprawdopodobniej mniej korzystne warunki meteorologiczne (w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z wyj?tkowo łagodn? zim?) ograniczaj?ce aktywność w budownictwie. W kolejnych kwartałach, wraz z oczekiwan? przez nas popraw? sytuacji gospodarczej w strefie euro (prognozujemy, że dynamika PKB w strefie euro wzrośnie do 1,0% w 2015 r. wobec 0,9% w 2014 r.) oraz ożywieniem w inwestycjach infrastrukturalnych tempo wzrostu gospodarczego zwiększy się do 3,6% r/r w IV kw. 2015 r.

Dzisiejsze zgodne z oczekiwaniami dane o PKB, wskazuj?ce na niewielk? skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz dane o sprzedaży detalicznej potwierdzaj?ce jej znacz?ce przyspieszenie w IV kw. stanowi? wsparcie dla naszej oceny zakładaj?cej utrzymanie status quo w polityce pieniężnej na posiedzeniu RPP w przyszłym tygodniu. Dalsze pogłębienie deflacji lub silne umocnienie złotego stanowi? jednak czynnik ryzyka w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych do końca 2015 r. Wyst?pienie któregoś z tych dwóch czynników może bowiem skłonić Radę do jednorazowego obniżenia stóp procentowych o 25-50 pb na marcowym posiedzeniu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

To już prawie koniec lekkiego spowolnienia

<p style="text-align: justify;">Opublikowane dziś dane o PKB za 2014 r. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie lekkiego spowolnienia. Oczekujemy, że I kw. br. roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,6%, co będzie jednocześnie dołkiem spowolnienia gospodarczego w Polsce.</p>

>

W kierunku zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w I kw. będzie oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki inwestycji (efekt wysokiej bazy sprzed roku) oraz najprawdopodobniej mniej korzystne warunki meteorologiczne (w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z wyj?tkowo łagodn? zim?) ograniczaj?ce aktywność w budownictwie. W kolejnych kwartałach, wraz z oczekiwan? przez nas popraw? sytuacji gospodarczej w strefie euro (prognozujemy, że dynamika PKB w strefie euro wzrośnie do 1,0% w 2015 r. wobec 0,9% w 2014 r.) oraz ożywieniem w inwestycjach infrastrukturalnych tempo wzrostu gospodarczego zwiększy się do 3,6% r/r w IV kw. 2015 r.

Dzisiejsze zgodne z oczekiwaniami dane o PKB, wskazuj?ce na niewielk? skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz dane o sprzedaży detalicznej potwierdzaj?ce jej znacz?ce przyspieszenie w IV kw. stanowi? wsparcie dla naszej oceny zakładaj?cej utrzymanie status quo w polityce pieniężnej na posiedzeniu RPP w przyszłym tygodniu. Dalsze pogłębienie deflacji lub silne umocnienie złotego stanowi? jednak czynnik ryzyka w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych do końca 2015 r. Wyst?pienie któregoś z tych dwóch czynników może bowiem skłonić Radę do jednorazowego obniżenia stóp procentowych o 25-50 pb na marcowym posiedzeniu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin