Aktualności firm stowarzyszonych

Sukces Kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie prawni

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie prawni reprezentowała Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, z odwołania trzech Konsorcjów na wybór oferty najkorzystniejszej w skomplikowanym przetargu informatycznym pn. „Dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”. Wyrokami z dnia 19 lutego 2015 r. odwołania zostały oddalone. </p>

>

Krajowa Izba Odwoławcza w pełni podzieliła stanowisko prawników Kancelarii. Jest to duży sukces, bowiem wygrana 3:0 przed KIO jest rzadkości?.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin