Analizy i badania

Styczniowe wskaźniki koniunktury (PMI) w najważniejszych gospodarkach Europy

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały styczniowe wskaźniki koniunktury (PMI) w najważniejszych gospodarkach Europy. Indeks PMI Composite wzrósł w styczniu do poziomu 53,2 pkt. wobec 52,1 pkt. w grudniu.</p>

>

Złożyły się na to wzrosty indeksów we Niemczech i Francji, gdzie wyniosły one odpowiednio 55,9 pkt. (wobec 55,0 pkt. w grudniu) oraz 48,5 pkt. (47,3 pkt.). Wyższe wartości wskaźników sygnalizuj? lekk? poprawę nastrojów zarówno w przetwórstwie, jak i w sektorze usług w najważniejszych gospodarkach strefy euro.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP