Analizy i badania

Studenci uważniej wybierają przyszłych pracodawców

<p><b><span><span>45% student&oacute;w uważa, że niedawne globalne spowolnienie gospodarcze spowodowało, że baczniej przyglądają się potencjalnym pracodawcom. 48% wskazało, że recesja zmniejszyła ich zaufanie do autorytet&oacute;w i możliwości lider&oacute;w korporacyjnych oraz politycznych. 87% uważa, że ważnymi cechami pracodawcy są silna etyka, integralność i wartości - to gł&oacute;wne wnioski badania skierowanego do uczestnik&oacute;w Międzynarodowego Studenckiego Forum Biznesowego wsp&oacute;łorganizowanego przez firmę doradczą Deloitte (ISBF), kt&oacute;re rozpoczęło się w Atenach.</span></span></b></p>

>

Organizatorami forum s? firma doradcza Deloitte i Institute for Management Development (IMD), czołowa światowa szkoła biznesu działaj?ca w Szwajcarii. Przed rozpoczęciem tegorocznego Forum przeprowadzono badanie na grupie 75 uczestników ISBF. Pytano ich o plany po uzyskaniu dyplomu, wpływ niedawnego spowolnienia gospodarczego na ich wybory i możliwości zawodowe oraz opinię o cechach, jakie uważaj? za najważniejsze u pracodawcy.

„Niedawna globalna recesja podważyła integralność i etyczne postępowanie wielu organizacji z sektora publicznego i prywatnego”, mówi Vassi Naidoo, Partner odpowiedzialny za zarz?dzanie talentami w Deloitte w skali światowej.„Badanie wskazuje, że młodzi ludzie szukaj? pracodawców silnych przekonaniem, integralności? i etyk?.” Jeśli chodzi o inne cechy, jakich studenci szukaj? u przyszłych pracodawców, 95% stwierdziło, że przyszły pracodawca powinien zapewnić im możliwość nauki i rozwoju. Taki sam odsetek wskazał również na znaczenie możliwości awansu zawodowego i budowania ściśle wytyczonej ścieżki kariery.

Na tegorocznym Międzynarodowym Studenckim Forum Biznesowym ponad 50 studentów z 20 krajów będzie zajmować się rozwi?zaniem studium przypadku, a na koniec przedstawi? swoje rozwi?zania komisji oceniaj?cej. Studentami opiekuj? się liderzy z firmy Deloitte i profesorowie z Institute for Management Development,.

„Na trzeci? edycję programu ISBF, wybiera się trzech studentów z Polski. Program jest niezwykle prestiżowy, ze względu na unikatow? formułę i światow? jakość. Deloitte jest jedyn? firm? z branży usług profesjonalnych, która podczas 4 dni Forum dzieli się swoj? wiedz? i doświadczeniem z grup? kilkudziesięciu wybitnie uzdolnionych młodych ludzi z całego świata. Unikatowość programu wynika z możliwości wykorzystania przez studentów wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów i skonfrontowania jej z praktyk? biznesow? na najwyższym poziomie”, podkreśla Krzysztof Kwiecień, Dyrektor ds. zarz?dzania zasobami ludzkimi w Deloitte Polska.

Co roku zaangażowanie Deloitte w program Międzynarodowego Studenckiego Forum Biznesowego niesie za sob? korzyści dla firmy. Wzrasta liczba aplikuj?cych osób z Polski. W tym roku było ich ponad 550. Wybrano trzy osoby.

„Dzięki programowi przeżyję coś niezwykłego. Udowodniłem sobie, że mogę wygrywać z bardzo siln? konkurencj? i to się liczy. Poza tym zobaczę Ateny! W przyszłości chciałbym pracować w londyńskim City. Zarz?dzanie ryzykiem to jedna z najbardziej kusz?cych opcji” mówi Szczepan Kita, jeden z trzech studentów z Polski udaj?cych się do Aten.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP