Analizy i badania

Stacje benzynowe - czy zmieniać asortyment w zależności od pory roku?

<p><strong>Za oknami już jesień i dobrze byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie: czy asortyment na stacjach benzynowych powinien być zmieniany w zależności od pory roku? Na to pytanie odpowie Agata Gryziecka, Client Consultant w Nielsenie.</strong></p>

>

Sytuacja na stacjach benzynowych przed i po zakazie handlu w niedzielę

Patrz?c na kanał sprzedaży jakim s? stacje benzynowe należy oddzielić to co się działo po marcu 2018, czyli po wejściu w życie ustawy o zakazie handlu od okresu sprzed obowi?zywania ustawy. Możliwość posiadania otwartych placówek w każd? niedzielę oraz bardzo pozytywne nastroje konsumenckie, na co wskazuje badanie THE CONFERENCE BOARD ? GLOBAL CONSUMER CONFIDENCE™ przeprowadzane we współpracy z Nielsenem, buduj? dobre warunki do zwiększenia sprzedaży na stacjach benzynowych w przyszłości. Te dwa czynniki miały również swój udział w dynamicznym wzroście sprzedaży produktów FMCG na poziomie 27,3% w kanale stacji benzynowych porównuj?c okres marzec-wrzesień 2018 do analogicznego okresu w roku 2017. Dla porównania, tempo wzrostu tych samych produktów, ale pomiędzy okresem marzec-wrzesień 2017, a marzec-wrzesień 2016 wynosiło 4%.

Piwo niekwestionowanym liderem

Na stacjach benzynowych pięć kategorii produktowych odpowiada za 70% sprzedaży całego koszyka spożywczego, s? to: piwo, wódka, napoje energetyczne, napoje gazowane oraz woda mineralna.

Sprzedaż piwa jest oczywiście największa w miesi?cach letnich, na co wpływaj? wysokie temperatury. Należy jednak podkreślić, że piwo stanowi największ? kategorię spożywcz? na stacjach benzynowych w każdym innym okresie – również jesieni?.

Jesieni? batonik zamiast lodów

Żadna kategoria nie notuje tak znacz?cych spadków zwi?zanych ze zmian? pogody jak lody, których sprzedaż jesieni? 2017 była niższa o 77% w porównaniu do miesięcy letnich tego samego roku. Polacy rekompensuj? sobie brak możliwości zjedzenia lodów i zamiast nich sięgaj? po batoniki, których udział w sprzedaży na stacjach benzynowych jest największy na jesień. Według raportu Nielsena Shopper Trends Convenience, co drugi kupuj?cy stara się nabyć żywność na promocji, co ma również swoje potwierdzenie w tym, że jeszcze jesieni? 2016 r. 26% batonów było kupionych na promocji, gdzie jesień 2017 w tym obszarze przyniosła wzrost zakupów na promocji i do poziomu 33%. Jako, że kategoria batonów charakteryzuje się sezonowości? to ważna jest odpowiednia ekspozycja tej kategorii na półce i zadbanie o to, aby klient na pewno trafił na omawiane produkty na swojej ścieżce zakupowej.

Najważniejsze kategorie na stacjach benzynowych

W większości z 15 największych kategorii spożywczych (piwo, wódka, napoje energetyczne, napoje gazowane, woda mineralna, soki, batony, chipsy, guma do żucia, whisky, cukierki i lizaki, herbata mrożona, lody, leki OTC, wafle) z perspektywy stacji benzynowych sprzedaż jest mniejsza jesieni? w porównaniu ze średni? sprzedaż? z trzech pozostałych pór roku. Było to widoczne w 2016 r. i trend ten   utrzymał się w 2017 r. Wynika to z faktu, że motor napędowy sprzedaży na stacjach, jakim jest piwo jest produktem głównie nabywanym w miesi?cach ciepłych.   Poza batonami z trendu   spadku sprzedaży wyłamuj? się wafle. Co ciekawe, jesieni? wafle o smaku orzechowym ciesz? się największa popularności? i sprzedaż tego smaku jest większa o 67% w porównaniu do średniej wartości sprzedaży pozostałych trzech pór roku (dane za 2017 r.)

OTC na stacjach benzynowych

Pocz?tek sezonu chorobowego również znajduje swoje odzwierciedlenie na stacjach benzynowych. Konsumenci najczęściej kupuj? leki OTC właśnie jesieni?. Sprzedaż leków na stacjach w tym okresie jest większa o prawie 2,5% w porównaniu do średniej sprzedaży z 3 poprzednich pór roku. Prym wiod? leki przeciwbólowe – 69% sprzedaży wszystkich leków dostępnych na stacjach benzynowych. Zdecydowana większość Polaków wybiera te oparte na ibuprofenie.

Planowanie strategii biznesowej na stacjach benzynowych na pewno jest i powinno być podyktowane zmieniaj?cymi się porami roku, ale nacisk na to powinien być głównie kładziony w trakcie sezonu letniego. Wraz z pocz?tkiem jesieni rekomendowane jest większe wyeksponowanie batonów, wafli, a także leków. Innym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę przez właścicieli stacji benzynowych podczas planowania strategii biznesowej jest zakaz handlu w niedziele. Jest to jeden z czynników, który przyczynił się do wzrostu wartości sprzedaży w tym kanale, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co znajduje swoje potwierdzenie w danych sprzedażowych.

Source: RMS Nielsen, Shopper Trends Convenience 2017/2018, THE CONFERENCE BOARD ? GLOBAL CONSUMER CONFIDENCE™ przeprowadzane we współpracy z Nielsenem

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin