Partnerzy

Śniadanie podatkowe z CRIDO

<p style="text-align: justify;"><strong>Zapraszamy serdecznie na śniadanie dotyczące planowanych zmian w ustawach o podatkach od 2019 r. Spotkanie odbędzie się w Restauracji  Casa Pablo (ul. Grzybowska 5a, Warszawa) w dniu 17 października. Rozpocznie się śniadaniem serwowanym o godz. 8.30, a od 9.00 do 11.00 zapraszamy na część merytoryczną.</strong></p>

>

Jak na tę porę roku przystało, wielkimi krokami zbliżaj? się kolejne fundamentalne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych i w Ordynacji podatkowej. Mnogość nowych przepisów może przyprawiać o podatkowy zawrót głowy. W zwi?zku z tym zapraszamy na śniadanie podatkowe „Coraz bliżej kolejne, fundamentalne zmiany w podatkach”, podczas którego eksperci w przystępny sposób streszcz? blisko 400 stron projektu (i uzasadnienia) ustawy o zmianie ustaw o CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej, a także opowiedz? o nowych mechanizmach rozliczeń w VAT i kolejnych zmianach w tym zakresie, których możemy spodziewać się niebawem.

Podczas spotkania eksperci powiedz? o:

 • nowych i (bardzo) kontrowersyjnych zasadach opodatkowania dochodów, od których pobierany jest podatek u źródła;
 • instrumencie tzw. notional interest deduction - kogo dotyczy i kto może na nim zyskać;
 • preferencyjnej 5% stawce CIT i PIT dla dochodów osi?ganych z określonych praw własności intelektualnej (tzw. Innovation Box) - jak j? uzyskać?
 • zakwestionowaniu rynkowości transakcji z podmiotami powi?zanymi / uznaniu transakcji za podlegaj?ce GAAR - nowe stawki sankcyjne za tzw. dodatkowe zobowi?zanie podatkowe;
 • interpretacjach podatkowych, które mog? zostać uchylone / wygasn?ć od 1 stycznia 2019?
 • exit tax - kogo to tak naprawdę dotyczy?
 • obowi?zkowym ujawnianiu schematów podatkowych (tzw. mandatory disclosure) - co to w praktyce oznacza i na kim ci?ż? obowi?zki raportowania;
 • nowej matrycy stawek VAT i o tym, jak przygotować biznes na jej wdrożenie;
 • nowych, kontrowersyjnych zasadach opodatkowania VAT voucherów;
 • postępuj?cej informatyzacji rozliczeń VAT (VDEK, likwidacja deklaracji VAT, paragony elektroniczne);
 • doświadczeniach zwi?zanych z pierwszymi miesi?cami funkcjonowania split payment.  

Prezentację poprowadz?:

 • Andrzej Puncewicz - partner zarz?dzaj?cy odpowiedzialny za zespół postępowań podatkowych i s?dowych w CRIDO,
 • Mateusz Stańczyk - partner w zespole podatku dochodowego od osób prawnych w CRIDO,
 • Marek Gadacz - partner odpowiedzialny za zespół podatku dochodowego od osób fizycznych w CRIDO,
 • Maciej Dybaś - starszy menedżer w zespole VAT w CRIDO.

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, zapraszamy maksymalnie dwie osoby z danej firmy.

Spotkanie zamknięte jest dla przedstawicieli firm konkurencyjnych w stosunku do partnera merytorycznego spotkania. Z   góry dziękujemy za wyrozumiałość.

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Eweliny Nalepy (Marketing Specialist w CRIDO):

E:       Ewelina.Nalepa(@)crido.pl

T:       +48 22 324 57 09

M:       +48 882 469 793

W:        crido.pl

Organizator:

Partnerzy:

                

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin