Rynek walutowy pozostaje pod wpływem koronawirusa

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2912 (umocnienie złotego o 0,9%). W zeszłym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, sytuacja na rynku walutowym pozostawała pod wpływem nastrojów inwestorów kształtowanych przez doniesienia medialne nt. epidemii koronawirusa. Na początku tygodnia doszło do nieznacznej korekty i umocnienia złotego, co związane było z realizacją zysków przez część inwestorów. W dalszej części tygodnia kurs EURPLN powrócił to trendu wzrostowego w ślad za innymi walutami rynków wschodzących, jednak nie zwiększył się już do poziomów z piątkowego zamknięcia sprzed dwóch tygodni.

W ubiegłym tygodniu doszło do silnego osłabienia dolara względem euro. W efekcie kurs EURUSD przekroczył poziom 1,13 osiągając najwyższą wartość od ponad 7 miesięcy. Osłabieniu dolara sprzyjała decyzja FED o złagodzeniu polityki pieniężnej oraz oczekiwania inwestorów na dalsze obniżki stóp procentowych w tym kraju (patrz wyżej). Z kolei przestrzeń do obniżenia stóp procentowych w strefie euro jest o wiele mniejsza niż w USA, co w znacznym stopniu tłumaczy obserwowane w ostatnim tygodniu umocnienie euro względem dolara.


Oczekujemy, że podobnie jak w poprzednich tygodniach rynek walutowy pozostawać będzie pod wpływem doniesień medialnych w sprawie epidemii koronawirusa. Uważamy, że opublikowane dzisiaj dane z niemieckiej gospodarki są neutralne dla złotego. Osłabieniu złotego może sprzyjać natomiast zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC na którym najprawdopodobniej utrzymane zostanie status quo w polityce pieniężnej. Krajowe dane o inflacji oraz dane z USA (inflacja i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek. Piątkowa aktualizacja polskiego rynku przez agencje Moody’s zostaną ogłoszone po zamknięciu europejskich rynków, stąd jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!