Analizy i badania

RPP bliżej decyzji o obniżce stóp

<p style="text-align: justify;">Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP na konferencji po posiedzeniu wskazują, że odnotowana w styczniu i lutym podwyższona zmienność na rynkach finansowych, w tym w szczególności na rynku walutowym, była głównym czynnikiem powstrzymującym Radę przed decyzją o obniżce stóp na dzisiejszym posiedzeniu.</p>

>

M. Belka stwierdził, że RPP jest dziś "bliżej decyzji o obniżeniu stóp” niż w styczniu. Wskazał on ponadto, że w przypadku braku gwałtownych zmian na rynkach finansowych możemy liczyć się z zaistnieniem większości członków RPP opowiadaj?cych się za złagodzeniem polityki monetarnej na posiedzeniu w marcu, gdyż "czynników skłaniaj?cych Radę do obniżki stóp jest wystarczaj?co dużo”. W jego ocenie zaplanowane na marzec rozpoczęcie przez Europejski Bank Centralny skupu obligacji krajów strefy euro, jako czynnik mog?cy spowodować dalsze umocnienie kursu złotego, zostanie przez Radę uwzględnione przy podejmowaniu decyzji o stopach w marcu. Podkreślił on również, że skala dostosowania stóp procentowych może być większa niż 25 pb.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

RPP bliżej decyzji o obniżce stóp

<p style="text-align: justify;">Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP na konferencji po posiedzeniu wskazują, że odnotowana w styczniu i lutym podwyższona zmienność na rynkach finansowych, w tym w szczególności na rynku walutowym, była głównym czynnikiem powstrzymującym Radę przed decyzją o obniżce stóp na dzisiejszym posiedzeniu.</p>

>

M. Belka stwierdził, że RPP jest dziś "bliżej decyzji o obniżeniu stóp” niż w styczniu. Wskazał on ponadto, że w przypadku braku gwałtownych zmian na rynkach finansowych możemy liczyć się z zaistnieniem większości członków RPP opowiadaj?cych się za złagodzeniem polityki monetarnej na posiedzeniu w marcu, gdyż "czynników skłaniaj?cych Radę do obniżki stóp jest wystarczaj?co dużo”. W jego ocenie zaplanowane na marzec rozpoczęcie przez Europejski Bank Centralny skupu obligacji krajów strefy euro, jako czynnik mog?cy spowodować dalsze umocnienie kursu złotego, zostanie przez Radę uwzględnione przy podejmowaniu decyzji o stopach w marcu. Podkreślił on również, że skala dostosowania stóp procentowych może być większa niż 25 pb.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.