Aktualności firm stowarzyszonych

Rödl & Partner rozpoczął współpracę ze StartLine Foundation

<p style="text-align: justify;"><strong>W grudniu 2014 roku, Rödl &amp; Partnerpodpisał umowę o współpracy ze StartLine Foundation, organizacją pozarządową, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia, wymiany kulturowej oraz rozwoju osobistego.</strong></p>

>

Współpraca Rödl & Partner (http://www.roedl.com/pl ) z Kennethem Globermanem rozpoczęła się na pocz?tku roku 2014, pocz?tkowo dotyczyła przede wszystkim wsparcia w procesie tworzenia struktury organizacji tak, aby najlepiej umożliwiała realizowania założonych celów. Podpisanie umowy o współpracy umożliwiło określenie wspólnych celów i zarysowanie obszarów, w których będ? one realizowane. Jak podkreśla założyciel fundacji, wspólna przyszłość Rödl& Partner oraz StartLine Foundation opiera się zarówno na wsparciu merytorycznym w temacie podatków, księgowości i doradztwa, jak również na osobistym zaangażowaniu przedstawicieli firmy w promowanie sportu i zdrowego stylu życia.

StartLine Foundation została założona w 2014 przez Kennetha Globermana, amerykańskiego biznesmena, od czterech lat mieszkaj?cego w Polsce. Założenie fundacji było naturaln? konsekwencj? działań realizowanych wcześniej w ramachWarsaw International Triathlon Club (WITC), który koncentrował się na promowaniu aktywnego stylu życia wśród obcokrajowców mieszkaj?cych w Warszawie.Przez trzy lata swojej działalności WITCugruntowało swoj? pozycję w warszawskim środowisku biegaczy i triathlonistów i zrzesza obecnie członków z ponad 20 krajów świata, którzy bior? udział w różnorodnych zawodach sportowych.

Jak mówi Kenneth Globerman, głównym zadaniemStartLine Foundation jestwspieranie ludzi w osi?ganiu nowych celów, w poprawianiu własnej sprawności fizycznej oraz w nawi?zywaniu kontaktów z osobami z różnych krajów tak, aby kontakt ten mógł być źródłem wzajemnej inspiracji.StartLine Foundation zrzesza obcokrajowców oraz Polaków, którzy, poza własn? potrzeb? prowadzenia zdrowego trybu życia chc? również przysłużyć się społeczeństwu poprzez promowanie bliskich im wartości wśród młodzieży i seniorów.Planowane projekty prowadzone będ? równocześnie w języku polskim i angielskim i mieć będ? na celu promowanie zdrowego stylu życia, sprawności fizycznej i kompetencji interpersonalnych wśród przedstawicieli obu grup beneficjentów. Działalność charytatywna Fundacji finansowana będzie z realizacji działań odpłatnych takich jak treningi i inne wydarzenia sportowe, oraz ze środków przekazywanych przez instytucje biznesowe i innych donatorów. Fundacja na razie koncentrować się będzie na aktywnościach na terenie Warszawy, stopniowo rozwijaj?c obszar swojej działalności.  

***

Więcej informacji dotycz?cych działań StartLine Foundation można znaleźć na stronie internetowej fundacji (www.startlinefoundation.org), jak również na stronie WITC (www.warsawtriclub.com), b?dź też pisz?c bezpośrednio do Kennetha Globermana na adres: ken.globerman(@)gmail.com.

Źródło: http://www.roedl.com/pl/pl/o_nas/aktualnosci.html

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin