Analizy i badania

Rentowności mogą wzrosnąć przed ogłoszeniem ratingu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,538 (wzrost o 2pb), obligacji 5- letnich obniżyły się do poziomu 2,245 (spadek o 3pb), a obligacji 10-letnich zmniejszyły się do poziomu 3,08 (spadek o 1pb).</p>

>

Niskiej zmienności cen polskich obligacji w pierwszej połowie tygodnia sprzyjał długi weekend majowy. Od poniedziałku do czwartku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej znajdowały się w lekkim trendzie wzrostowym wspieranym przez spadek cen długu na rynkach bazowych oraz upublicznienie listu, w którym minister finansów P. Szałamacha prosił prezesa Trybunału Konstytucyjnego A. Rzeplińskiego o wstrzymanie się od publicznych wypowiedzi przed ocen? ratingu Polski przez agencję Moody’s. W czwartek miała miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 10- letnich terminach zapadalności za 4,7 mld zł przy popycie równym 7,1 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości. Pi?tkowa publikacja gorszych od oczekiwań rynku danych o zatrudnieniu w USA przyczyniła się do spadku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowana na pi?tek ocena ratingu Polski przez agencję Moody’s. Decyzja zostanie opublikowana po zamknięciu rynku w Polsce, a tym samym jej wpływ na ceny obligacji zmaterializuje się w kolejnym tygodniu. Uważamy jednak, że wyceniane w coraz większym stopniu prawdopodobieństwo obniżki ratingu może w najbliższych dniach oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej, w szczególności na jej długim końcu. W pi?tek rano poznamy również wstępny odczyt PKB w Polsce w I kw. br. Realizacja naszej niższej od oczekiwań rynku prognozy może oddziaływać w kierunku lekkiego spadku rentowności polskich obligacji na krótkim końcu krzywej. Publikacja pozostałych danych krajowych i zagranicznych w tym tygodniu będzie neutralna dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Rentowności mogą wzrosnąć przed ogłoszeniem ratingu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,538 (wzrost o 2pb), obligacji 5- letnich obniżyły się do poziomu 2,245 (spadek o 3pb), a obligacji 10-letnich zmniejszyły się do poziomu 3,08 (spadek o 1pb).</p>

>

Niskiej zmienności cen polskich obligacji w pierwszej połowie tygodnia sprzyjał długi weekend majowy. Od poniedziałku do czwartku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej znajdowały się w lekkim trendzie wzrostowym wspieranym przez spadek cen długu na rynkach bazowych oraz upublicznienie listu, w którym minister finansów P. Szałamacha prosił prezesa Trybunału Konstytucyjnego A. Rzeplińskiego o wstrzymanie się od publicznych wypowiedzi przed ocen? ratingu Polski przez agencję Moody’s. W czwartek miała miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 10- letnich terminach zapadalności za 4,7 mld zł przy popycie równym 7,1 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości. Pi?tkowa publikacja gorszych od oczekiwań rynku danych o zatrudnieniu w USA przyczyniła się do spadku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowana na pi?tek ocena ratingu Polski przez agencję Moody’s. Decyzja zostanie opublikowana po zamknięciu rynku w Polsce, a tym samym jej wpływ na ceny obligacji zmaterializuje się w kolejnym tygodniu. Uważamy jednak, że wyceniane w coraz większym stopniu prawdopodobieństwo obniżki ratingu może w najbliższych dniach oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej, w szczególności na jej długim końcu. W pi?tek rano poznamy również wstępny odczyt PKB w Polsce w I kw. br. Realizacja naszej niższej od oczekiwań rynku prognozy może oddziaływać w kierunku lekkiego spadku rentowności polskich obligacji na krótkim końcu krzywej. Publikacja pozostałych danych krajowych i zagranicznych w tym tygodniu będzie neutralna dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin