Analizy i badania

Reforma podatkowa w USA wsparciem dla dolara

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1987 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

W poniedziałek złoty nieznacznie się umacniał, co było korekt? po jego osłabieniu w pi?tek dwa tygodnie temu. Po południu polska waluta zaczęła jednak tracić na wartości w oczekiwaniu na posiedzenie RPP. Mimo opublikowanych dwa tygodnie temu wyższych od konsensusu krajowych danych o inflacji oraz PKB część inwestorów spodziewała się bowiem utrzymania gołębiego nastawienia Rady. Wydźwięk komunikatu po wtorkowym posiedzeniu jak również wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego okazały się jeszcze bardziej gołębie od oczekiwań, co doprowadziło do dalszego osłabienia złotego. W środę złoty kontynuował swoj? deprecjację. W czwartek obserwowana była korekta wspierana przez spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej obniżeniem indeksu VIX. W pi?tek rano doszło do dalszej aprecjacji złotego w reakcji na decyzję Prawa i Sprawiedliwości o rekonstrukcji rz?du, na czele którego stan?ł M. Morawiecki zastępuj?c B. Szydło. Opublikowane po południu dane z amerykańskiego rynku pracy miały ograniczony wpływ na rynek.

Przez cały ubiegły tydzień złoty tracił względem dolara, co zwi?zane było większym spadkiem kursu EURUSD od umocnienia złotego względem euro. Dolar umacniał się względem euro w oczekiwaniu na wprowadzenie reformy sytemu podatkowego w USA. Mimo, iż Senat dwa tygodnie temu przyj?ł reformę podatkow?, jej ostateczny kształt musi być jeszcze uzgodniony z Izb? Reprezentantów. Dopiero wtedy zostanie ona skierowana do podpisu przez D. Trumpa.

Opublikowana w pi?tek po zamknięciu rynków decyzja agencji Fitch o utrzymaniu ratingu Polski na dotychczasowym poziomie (A-) oraz jego stabilnej perspektywy jest neutralna dla polskiej waluty. W tym tygodniu istotne dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC, które może oddziaływać w kierunku jego podwyższonej zmienności. W czwartek kurs polskiej waluty może charakteryzować się podwyższon? zmienności? z uwagi na posiedzenie EBC. Krajowe finalne dane o inflacji oraz bilansie płatniczym będ? neutralne dla złotego. Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będ? miały również dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa i indeks NY Empire State), wyniki badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks ZEW dla Niemiec), a także dane z Chin (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz inwestycje w aglomeracjach miejskich).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Reforma podatkowa w USA wsparciem dla dolara

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1987 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

W poniedziałek złoty nieznacznie się umacniał, co było korekt? po jego osłabieniu w pi?tek dwa tygodnie temu. Po południu polska waluta zaczęła jednak tracić na wartości w oczekiwaniu na posiedzenie RPP. Mimo opublikowanych dwa tygodnie temu wyższych od konsensusu krajowych danych o inflacji oraz PKB część inwestorów spodziewała się bowiem utrzymania gołębiego nastawienia Rady. Wydźwięk komunikatu po wtorkowym posiedzeniu jak również wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego okazały się jeszcze bardziej gołębie od oczekiwań, co doprowadziło do dalszego osłabienia złotego. W środę złoty kontynuował swoj? deprecjację. W czwartek obserwowana była korekta wspierana przez spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej obniżeniem indeksu VIX. W pi?tek rano doszło do dalszej aprecjacji złotego w reakcji na decyzję Prawa i Sprawiedliwości o rekonstrukcji rz?du, na czele którego stan?ł M. Morawiecki zastępuj?c B. Szydło. Opublikowane po południu dane z amerykańskiego rynku pracy miały ograniczony wpływ na rynek.

Przez cały ubiegły tydzień złoty tracił względem dolara, co zwi?zane było większym spadkiem kursu EURUSD od umocnienia złotego względem euro. Dolar umacniał się względem euro w oczekiwaniu na wprowadzenie reformy sytemu podatkowego w USA. Mimo, iż Senat dwa tygodnie temu przyj?ł reformę podatkow?, jej ostateczny kształt musi być jeszcze uzgodniony z Izb? Reprezentantów. Dopiero wtedy zostanie ona skierowana do podpisu przez D. Trumpa.

Opublikowana w pi?tek po zamknięciu rynków decyzja agencji Fitch o utrzymaniu ratingu Polski na dotychczasowym poziomie (A-) oraz jego stabilnej perspektywy jest neutralna dla polskiej waluty. W tym tygodniu istotne dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC, które może oddziaływać w kierunku jego podwyższonej zmienności. W czwartek kurs polskiej waluty może charakteryzować się podwyższon? zmienności? z uwagi na posiedzenie EBC. Krajowe finalne dane o inflacji oraz bilansie płatniczym będ? neutralne dla złotego. Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będ? miały również dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa i indeks NY Empire State), wyniki badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks ZEW dla Niemiec), a także dane z Chin (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz inwestycje w aglomeracjach miejskich).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.