Aktualności firm stowarzyszonych

Pracowania zaprasza na pokaz HEXGame - symulacja wyzwań w zarządzaniu organizacją

<p style="text-align: justify;">11 maja 2016 roku <a href="http://pracowniagier.com/">Pracownia Gier</a> zaprasza po raz kolejny na warsztat przy wykorzystaniu symulacji biznesowej HEXGame - wyzwania menadżerów w zarządzaniu wielopoziomową organizacją. Symulacja szczególnie polecana jest menedżerom, którzy mają możliwość przyjrzenia się osobistym schematom działania i konsekwencjom podejmowanych decyzji. <strong>Efektem doświadczenia w grze jest szersza perspektywa rozumienia siebie i innych oraz nauka skutecznej współpracy w osiąganiu celów biznesowych organizacji. </strong></p>

>

Jeśli chcesz:  

  • wyposażyć menedżerów w skuteczne sposoby działania zespołowego  
  • przełamać utarte schematy zarz?dzania w warunkach zmian i ograniczonych zasobów  
  • zachęcić menedżerów do podnoszenia jakości współpracy  
  • podnieść umiejętność komunikacji zarz?dczej  
  • rozwin?ć w liderach kompetencje wspólnego osi?gania celów organizacji  

zapraszamy na pokaz warsztatu w oparciu o unikaln? symulację  HEXGame, w której każdy uczestnik praktycznie doświadcza wyzwań zarz?dzania na każdym szczeblu organizacji.  

W grze jak w symulatorze lotów będzie możnasprawdzić możliwości zastosowania warsztatu i  symulacji w Państwa organizacji.   I praktycznie doświadczyć potencjału wykorzystania gier i symulacji w programach rozwoju kompetencji liderów.  

Fabuła gry  

HexGame to metafora dużej organizacji. Gracze doświadczaj? silnie angażuj?cego zarz?dzania państwem na trzech poziomach władzy: rz?du, regionu oraz gminy. Maj? bardzo ograniczone i trudno dostępne zasoby. Musz? negocjować na różnych szczeblach władzy, radzić sobie z lokalnymi kryzysami i niezadowoleniem społecznym. W sytuacji utrudnionej komunikacji musz? rozs?dnie zarz?dzać i pełnić role przywódcze.  

Sylwetki prowadz?cych:  

Joanna Średnicka  - ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarz?dzaj?cy i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Badacz kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w analizie zmian i procesach HR zachodz?cych w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje.  Jest członkiem i certyfikowan? projektantk? NASAGA (North American Simulation and Gaming Association).  Jako Wykładowca współpracuje ze Szkoł? Główn? Handlow?, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.  

Tomasz Cichocki- ? ? ekspert w zakresie innowacji i transferu technologii oraz trener. Jego zasadniczym obszarem kompetencji jest zarz?dzanie zmian?, współpraca i komunikacja w zespole. Szkoleniami zajmuje się od 2004 roku. Specjalista w zakresie prowadzenia projektów w zespołach rozproszonych, w tym zarz?dzanie zespołami rozproszonymi w projektach międzynarodowych. Z Pracowni? współpracuje od 2008 roku. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w Polskim Radiu, Tok FM, grupie France Telecom i firmie doradczej KPMG. Zajmował się także innowacyjności? i transferem wiedzy, w tym projektami Komisji Europejskiej. Prowadził szkolenia m.in. dla PZU, PKN Orlen, Netii, BGŻ, UPC, Siemens, PARP. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, w tym ponad 500 z wykorzystaniem gier symulacyjnych.  

Dla kogo

Do udziału w pokazie zapraszamy  osoby pracuj?ce w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwi?zań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów i liderów organizacji, którzy poszukuj? efektywnych i atrakcyjnych metod rozwoju kompetencji zarz?dczych i przywódczych w swoich organizacjach.  

Liczba miejsc ograniczona, zapisu można dokonać za pomoc? formularza na stronie Pracowni Gier  

Więcej informacji tutaj:  http://pracowniagier.com/hexgame-symulacja-wyzwan-w-zarzadzaniu-organizacja-6/
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19