Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 2,02 (wzrost o 4pb), 5-letnie do poziomu do 2,55 (wzrost o 9pb), a 10-letnie do 2,95 (wzrost o 9pb).</p>

>

W pierwszej części tygodnia utrzymywały się niskie na tle ostatnich miesięcy poziomy stawek IRS czemu sprzyjał niezaspokojony popyt na polskie obligacje po przeprowadzonej dwa tygodnie temu aukcji długu (por. MAKROmapa z 28.10.2018). Wzrost stawek na krótkim końcu krzywej ograniczany był ponadto przez charakterystyczny dla ostatnich dni miesi?ca wyższy popyt krajowych instytucji finansowych zwi?zany z dostosowaniem struktury aktywów w celu obniżenia płaconego podatku bankowego. W czwartek, ze względu na święto, obroty na krajowym rynku były wstrzymane. Pi?tek przyniósł wzrost stawek IRS w ślad za niemieckim rynkiem, co wynikało m.in. publikacji lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP, które będzie naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. Posiedzenie FED, a także publikacja wstępnego indeksu Michigan, nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na krzyw?.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin