Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zmniejszyły się do poziomu 2,119 (spadek o 6pb), obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 3,098 (wzrost o 4pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,753 (wzrost o 2pb).</p>

>

Przez cały tydzień mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji na środkowym odcinku i długim końcu krzywej. W kierunku spadku cen polskiego długu oddziaływały nasilenie oczekiwań rynkowych na podwyżki stóp procentowych w USA oraz zmiana nastawienia EBC na mniej gołębie. Z kolei rentowności obligacji na krótkim końcu krzywej obniżyły się w tym tygodniu ze względu na wypowiedzi prezesa NBP wskazuj?ce na dłuższy od wcześniejszych oczekiwań prawdopodobny okres utrzymywania niezmienionych stóp procentowych w Polsce.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowe posiedzenie FOMC. Jednocześnie w pierwszej części tygodnia można oczekiwań niższej aktywności inwestorów na polskim rynku długu w oczekiwaniu na decyzję FOMC. Publikacja marcowej projekcji makroekonomicznej FOMC (wskazuj?cej na obniżenie poziomu stóp procentowych w długim okresie) może przyczynić się do lekkiego spadku rentowności obligacji na długim końcu krzywej dochodowości. Efekt ten zmaterializuje się dopiero w czwartek rano, po otwarciu polskiego rynku długu. W środę odbęd? się wybory parlamentarne w Holandii. Realizacja naszego scenariusza bazowego, w którym PVV nie uzyska największej liczby miejsc w parlamencie będzie oddziaływała w kierunku lekkiego spadku rentowności polskich obligacji. Liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, a także indeksy NY Empire State, Philadelphia FED oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) pozostan? w cieniu posiedzenia FOMC i ich wpływ na rentowności polskich obligacji będzie ograniczony. Neutralne dla polskiego długu będ? również krajowe dane o inflacji, bilansie płatniczym, a także zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Lekko negatywny dla rentowności polskich obligacji może być natomiast zagregowany wpływ danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zmniejszyły się do poziomu 2,119 (spadek o 6pb), obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 3,098 (wzrost o 4pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,753 (wzrost o 2pb).</p>

>

Przez cały tydzień mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji na środkowym odcinku i długim końcu krzywej. W kierunku spadku cen polskiego długu oddziaływały nasilenie oczekiwań rynkowych na podwyżki stóp procentowych w USA oraz zmiana nastawienia EBC na mniej gołębie. Z kolei rentowności obligacji na krótkim końcu krzywej obniżyły się w tym tygodniu ze względu na wypowiedzi prezesa NBP wskazuj?ce na dłuższy od wcześniejszych oczekiwań prawdopodobny okres utrzymywania niezmienionych stóp procentowych w Polsce.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowe posiedzenie FOMC. Jednocześnie w pierwszej części tygodnia można oczekiwań niższej aktywności inwestorów na polskim rynku długu w oczekiwaniu na decyzję FOMC. Publikacja marcowej projekcji makroekonomicznej FOMC (wskazuj?cej na obniżenie poziomu stóp procentowych w długim okresie) może przyczynić się do lekkiego spadku rentowności obligacji na długim końcu krzywej dochodowości. Efekt ten zmaterializuje się dopiero w czwartek rano, po otwarciu polskiego rynku długu. W środę odbęd? się wybory parlamentarne w Holandii. Realizacja naszego scenariusza bazowego, w którym PVV nie uzyska największej liczby miejsc w parlamencie będzie oddziaływała w kierunku lekkiego spadku rentowności polskich obligacji. Liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, a także indeksy NY Empire State, Philadelphia FED oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) pozostan? w cieniu posiedzenia FOMC i ich wpływ na rentowności polskich obligacji będzie ograniczony. Neutralne dla polskiego długu będ? również krajowe dane o inflacji, bilansie płatniczym, a także zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Lekko negatywny dla rentowności polskich obligacji może być natomiast zagregowany wpływ danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin