Analizy i badania

Posiedzenie FOMC najprawdopodobniej neutralne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,0360 (osłabienie złotego o 0,3%). W poniedziałek mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego, w kierunku którego oddziaływały znacząco lepsze od oczekiwań krajowe dane nt. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Trend aprecjacyjny polskiej waluty utrzymał się również przez znaczną część wtorku, w wyniku czego po południu kurs EURPLN spadł w okolice poziomu 3,96 osiągając swoje minimum tygodniowe, po czym miała miejsce korekta (wzrost kursu EURPLN o ok. 3 grosze).</p>

>

Wynikała ona naszym zdaniem z realizowania zysków przez część inwestorów. W środę złoty tracił na wartości wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych, niemniej jednak pod koniec dnia odrobił straty. Opublikowane w nocy z środy na czwartek słabsze od oczekiwań dane nt. koniunktury w chińskim przetwórstwie (PMI) od rana w czwartek oddziaływały w kierunku osłabienia złotego, które było kontynuowane mimo niższych od konsensusu odczytów indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. W pi?tek złoty pozostał w trendzie deprecjacyjnym. Uważamy, że istotnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego oraz innych walut w regionie w drugiej części tygodnia był odpływ kapitału z regionu. Wynikał on ze wzrostu awersji do ryzyka zwi?zanego z nadal nieosi?gniętym porozumieniem dotycz?cym pakietu pomocowego dla Grecji, co znalazło odzwierciedlenie m.in. we wzroście rentowności obligacji w Niemczech oraz we Francji, a także zwiększeniu spreadów pomiędzy rentownościami polskich obligacji a rentownościami niemieckich i amerykańskich papierów.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie środowe posiedzenie FOMC. Oczekujemy, że Rezerwa Federalna utrzyma status quo w polityce pieniężnej, co będzie zgodne z przedstawionym przed miesi?cem komunikatem. Tym samym decyzja FED nie spotka się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? inwestorów. Co więcej, brak konferencji prasowej po posiedzeniu będzie naszym zdaniem oddziaływał w kierunku obniżenia zmienności na rynkach finansowych towarzysz?cej zazwyczaj posiedzeniom FOMC. Negatywny dla złotego może być naszym zdaniem sumaryczny wpływ danych z USA (PKB, wstępny odczyt Uniwersytetu Michigan, indeks zaufania konsumentów Conference Board). Dane nt. wstępnego odczytu inflacji w strefie euro nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Posiedzenie FOMC najprawdopodobniej neutralne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,0360 (osłabienie złotego o 0,3%). W poniedziałek mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego, w kierunku którego oddziaływały znacząco lepsze od oczekiwań krajowe dane nt. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Trend aprecjacyjny polskiej waluty utrzymał się również przez znaczną część wtorku, w wyniku czego po południu kurs EURPLN spadł w okolice poziomu 3,96 osiągając swoje minimum tygodniowe, po czym miała miejsce korekta (wzrost kursu EURPLN o ok. 3 grosze).</p>

>

Wynikała ona naszym zdaniem z realizowania zysków przez część inwestorów. W środę złoty tracił na wartości wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych, niemniej jednak pod koniec dnia odrobił straty. Opublikowane w nocy z środy na czwartek słabsze od oczekiwań dane nt. koniunktury w chińskim przetwórstwie (PMI) od rana w czwartek oddziaływały w kierunku osłabienia złotego, które było kontynuowane mimo niższych od konsensusu odczytów indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. W pi?tek złoty pozostał w trendzie deprecjacyjnym. Uważamy, że istotnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego oraz innych walut w regionie w drugiej części tygodnia był odpływ kapitału z regionu. Wynikał on ze wzrostu awersji do ryzyka zwi?zanego z nadal nieosi?gniętym porozumieniem dotycz?cym pakietu pomocowego dla Grecji, co znalazło odzwierciedlenie m.in. we wzroście rentowności obligacji w Niemczech oraz we Francji, a także zwiększeniu spreadów pomiędzy rentownościami polskich obligacji a rentownościami niemieckich i amerykańskich papierów.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie środowe posiedzenie FOMC. Oczekujemy, że Rezerwa Federalna utrzyma status quo w polityce pieniężnej, co będzie zgodne z przedstawionym przed miesi?cem komunikatem. Tym samym decyzja FED nie spotka się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? inwestorów. Co więcej, brak konferencji prasowej po posiedzeniu będzie naszym zdaniem oddziaływał w kierunku obniżenia zmienności na rynkach finansowych towarzysz?cej zazwyczaj posiedzeniom FOMC. Negatywny dla złotego może być naszym zdaniem sumaryczny wpływ danych z USA (PKB, wstępny odczyt Uniwersytetu Michigan, indeks zaufania konsumentów Conference Board). Dane nt. wstępnego odczytu inflacji w strefie euro nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin