Analizy i badania

Posiedzenie EBC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,442 (spadek o 2pb), obligacji 5-letnich zmniejszyły się do poziomu 2,209 (spadek o 1pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 2,981 (wzrost o 2pb).</p>

>

W poniedziałek rano ceny polskiego długu spadały w reakcji na niższy od konsensusu rynkowego odczyt wstępnej inflacji w strefie euro, który zwiększył oczekiwania inwestorów na dalsze łagodzenie polityki monetarnej w strefie euro. Przez pozostał? część tygodnia miał miejsce wzrost rentowności polskich obligacji widoczny szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości w ślad za rynkami bazowymi. W środę miały miejsce aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na których Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 10- letnich terminach zapadalności ł?cznie za 8,4 mld zł przy popycie równym 15,6 zł. Aukcja przyczyniła się do przejściowego wzrostu cen polskiego długu. W pi?tek doszło do spadku rentowności polskich obligacji mimo opublikowanych po południu lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie czwartkowe posiedzenie EBC. Oczekujemy, że zostanie na nim podjęta decyzja o dalszym łagodzeniu polityki monetarnej w strefie euro. W naszej ocenie skala tego rozluźnienia będzie jednak niższa od oczekiwań rynku, co może oddziaływać w kierunku zwiększenia rentowności polskich obligacji. Wzrost cen polskiego długu wspierany będzie w naszej ocenie przez ogłoszony w weekend cel dla chińskiego wzrostu gospodarczego, sygnalizuj?ce niskie ryzyko silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Chinach. W jego cieniu pozostan? najprawdopodobniej dane nt. chińskiego bilansu handlowego, dlatego uważamy że będ? one neutralne dla rentowności polskich obligacji. W pi?tek oczekujemy podwyższonej zmienności na polskim rynku długu z uwagi na posiedzenie RPP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin