Analizy i badania

Posiedzenie EBC neutralne dla stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 2,06 (wzrost o 3pb), 5-letnie do poziomu do 2,62 (wzrost o 1pb), a 10-letnie obniżyły się do 3,05 (spadek o 2pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień obserwowany był spadek stawek IRS krótkim końcu i środkowym odcinku krzywej w ślad za rynkiem niemieckim. Jednocześnie w pi?tek doszło do wyraźnego wzrostu spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. Miał on jednak w znacznym stopniu charakter transakcyjny i wynikał z pojawienia się znacznej podaży obligacji ze strony jednego uczestnika rynku.

Wyniki exit poll wskazuj?ce na zwycięstwo PiS w wyborach samorz?dowych s? naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. W tym tygodniu uwaga inwestorów skupiona będzie na zaplanowanej na środę publikacji wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. W przypadku realizacji naszych zbliżonych do konsensusu rynkowego prognoz dane nie będ? miały jednak istotnego wpływu na krzyw?. Neutralne dla stawek IRS będ? naszym zdaniem także publikacja indeksu Ifo dla Niemiec oraz liczne dane z USA (wstępny szacunek PKB, sprzedaż nowych domów, wstępne zamówienia na dobra trwałe, finalny indeks Uniwersytetu Michigan). W naszej ocenie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC nie będzie miało istotnego wpływ na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin