Analizy i badania

Polacy akceptują pobieranie opłaty za reklamówki

<p style="text-align: justify;">Agencja badawcza Nielsen oraz PAYBACK przeprowadzili badanie dotyczące tego, w jaki sposób Polacy postrzegają pobieranie opłat za reklamówki. Ankieta wykazała, że ponad połowa konsumentów twierdzi, iż płatność za tzw. foliówki jest uzasadniona.</p>

>

Na zakupy z własn? torb?

6 na 10 polskich konsumentów uważa, że pobieranie opłaty za reklamówki jest uzasadnione. Rzadziej zgadzaj? się z tym mężczyźni oraz osoby do 25 roku życia. Akceptacja odpłatności za reklamówki foliowe może wynikać z faktu, iż Polacy bardzo chętnie dokonuj? zakupów z wykorzystaniem własnych toreb. 73% ankietowanych przyznało, że id?c do sklepu zabieraj? ze sob? torbę wielokrotnego użytku. Dodatkowo 10% badanych wskazało, że zakupy pakuj? do torebki, albo plecaka. – W najmłodszej grupie badanych, 18-25, bardzo popularna form? pakowania zakupów jest własny plecak lub torebka – aż 25% osób w ten sposób dostarcza zakupy do swojego domu. W grupie powyżej 46 lat jest to zaledwie 6%. Wynika to zapewne z wielkości koszyka zakupowego będ?cego efektem innej misji zakupowej w tych dwóch grupach. W młodszej grupie wiekowej obserwujemy niższe wartości koszyków, gdyż zakupy w większości s? robione na potrzeby jednoosobowego gospodarstwa domowego. W grupach powyżej 35 roku życia dominuj? zakupy rodzinne, charakteryzuj?ce się dużym wolumenem produktów – wyjaśnia Dawid Ledziński, New Business Director z PAYBACK.  

Nowe prawo – nowe przyzwyczajenia

Wprowadzenie odpłatności za reklamówki jednorazowe doprowadziło do zmiany przyzwyczajeń 29% konsumentów – zaczęli oni zabierać ze sob? na zakupy torbę wielokrotnego użytku, a wcześniej tego nie robili. 12% konsumentów nie brało i nadal nie bierze ze sob? torby wielokrotnego użytku na zakupy. Najmniej nowy przepis dotkn?ł mieszkańców dużych miast, gdyż już wcześniej 64% z nich korzystało z torem wielokrotnego użycia.  

Konsument nie dostrzega różnicy w cenach za foliówki

Połowa konsumentów jest świadoma, że ceny reklamówek różni? się pomiędzy sklepami, ale nie s? w stanie powiedzieć ile dokładnie kosztuj?. Nic dziwnego, gdyż dla 81% konsumentów cena reklamówki nie ma znaczenia, jeśli jej potrzebuj?, to j? kupuj? – komentuje Małgorzata Głos, Client Business Partner z Nielsena. Dodatkowo warto nadmienić, że najmniej świadomi s? z kolei najmłodsi konsumenci (do 25 lat) – 23% z nich nie wiedziało o tym, że ceny reklamówek s? różne w różnych sklepach.  

Czy zmiana wpływa na środowisko?

Tylko niespełna 1/3 konsumentów jest zdania, że zmiana daje natychmiastowe korzyści dla środowiska, a dzięki niej produkowane jest mniej śmieci. Co pi?ty konsument jest przeciwnego zdania – uważa, że zmiana w ogóle nie ma wpływu na stan środowiska, gdyż mało, kto używa toreb wielokrotnego użytku. Opinie konsumentów nie różni? się w tym temacie pod k?tem miejsca zamieszkania, wieku, czy płci – dodaje Małgorzata Głos.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin