Analizy i badania

Osłabienie złotego podczas długiego weekendu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2388 (osłabienie złotego o 0,8%).</p>

>

W poniedziałek i wtorek, przy niskiej płynności na rynku z uwagi na długi weekend, złoty wyraźnie osłabił się względem euro. Deprecjacji polskiej waluty nie zdołała zatrzymać wypowiedź E. Gatnara, członka RPP, zgodnie z któr? nie wyklucza on konieczności podwyżek stóp procentowych jeszcze w tym roku. Od środy do czwartku rano kurs EURPLN był relatywnie stabilny i kształtował się w okolicach 4,27. Publikacja krajowych danych (wskaźnika PMI oraz wstępnej inflacji), jak również komunikat po posiedzeniu FOMC nie miały istotnego wpływu na kurs złotego. W pi?tek, wraz z powrotem krajowych inwestorów, można było zaobserwować umocnienie polskiej waluty. Aprecjacja złotego była wspierana również przez gorsze od oczekiwań dane z rynku pracy w USA.

W ubiegłym tygodniu złoty tracił również względem dolara. Wynikało to ze wspomnianego wyżej wzrostu kursu EURPLN przy jednoczesnym dalszym obniżeniu się kursu EURUSD, który od kilku tygodni utrzymuje się w trendzie spadkowym. Umocnieniu dolara względem euro sprzyja odpływ kapitału do USA zwi?zany z dysparytetem stóp procentowych. W rezultacie kurs USDPLN odnotował w ubiegłym tygodniu najwyższy poziom od grudnia ub. r.

Kalendarz makroekonomiczny w tym tygodniu jest wyj?tkowo ubogi. Uważamy, że dane z Polski (finalna inflacja), USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Chin (bilans handlowy) będ? miały ograniczony wpływ na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin