Analizy i badania

Osiągnięto porozumienie z Grecją, na mocy którego kraj ten otrzyma kolejną transzę pomocy finansowej

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu ministrowie finansów państw strefy euro osiągnęli porozumienie z Grecją, na mocy którego kraj ten otrzyma kolejną transzę pomocy finansowej w wysokości 10,3 mld EUR. Zaakceptowane zostały wprowadzone w ostatnim czasie przez grecki rząd reformy oszczędnościowe (m.in. podniesienie podatku VAT oraz podatku dochodowego, a także ograniczenie wydatków emerytalnych) będące warunkiem udzielenia finansowania.</p>

>

Jednocześnie osi?gnięto wstępne porozumienie, zgodnie z którym po zakończeniu realizacji obecnego programu pomocowego w 2018 r. przyjęte zostan? rozwi?zania maj?ce na celu restrukturyzację greckiego zadłużenia. Konkretne decyzje w tej sprawie zostan? podjęte po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych w Niemczech. Osi?gnięte porozumienie doprowadziło do znacz?cego spadku rentowności greckich obligacji, widocznego szczególnie na długim końcu krzywej dochodowości.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP