Olav Nemling, partner w Taylor Wessing został mianowany prezesem Stowarzyszenie Austriaków w Polsce

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Olav Nemling, partner w Taylor Wessing został mianowany prezesem Stowarzyszenie Austriaków w Polsce (Österreich-Stammtisch), które jest członkiem światowego stowarzyszenia Austriaków (Auslandsösterreicher-Weltbund). </span></span></span></p>

>

Stowarzyszenie Austriaków w Polsce ma na celu wzmacnianie poczucia wspólnoty wszystkich mieszkaj?cych za granic? Austriaków, wzajemn? wymianę między Austri? i Polsk?, budowanie dobrych stosunków między tymi krajami, ochronę austriackiego dziedzictwa kulturowego oraz promocję Austriaków za granic?. Stowarzyszenie ma zadanie także ochronę interesów Austriaków.

Do obowi?zków Olava Nemlinga będzie należała reprezentacja Stowarzyszenia, organizacja spotkań, współpraca z Ambasad? Austrii oraz realizacja światowych celów Auslandsösterreicher-Weltbund.

Olav Nemling jest adwokatem oraz partnerem w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie i kieruje działem M&A oraz Energetyki.  Urodził i wychował się w Austrii, szkołę średni?, studia prawnicze oraz aplikację adwokack? ukończył w Polsce, studiował prawo również w Hiszpanii. Włada językiem niemieckim oraz polskim na poziomie native, co pozwala mu zaj?ć szczególne miejsce na rynku usług prawniczych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie fuzji i przejęć, kwestii korporacyjnych oraz w zakresie prawa energetycznego, w szczególności odnawialnych źródeł energii. Jest autorem publikacji z zakresu prawa energetycznego, w szczególności odnawialnych źródeł energii, jak również prelegentem na konferencjach poświęconych tej tematyce.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!