Aktualności firm stowarzyszonych

Nowa aplikacja dla Handlowców

<p style="text-align: justify;"><em>Nasza aplikacja "<strong>Peak Me Up</strong>" korzysta z mechanizmu gier aby na żywo animować fizyczne zespoły sprzedażowe. </em><em>Zarząd oraz zespół Managerów korzysta zatem z narzędzia do pilotowania i animacji na żywo - "tablica rozdzielcza". </em><em>Jest to również narzędzie dla monitorowania szkoleń. "<strong>Peak Me Up</strong>" jest aplikacją uzupełniającą prowadzone szkolenia, np. poprzez wdrożenie indywidualnych planów akcji oraz monitorowanie postępów.</em></p>

>

Najważniejsze: nasi klienci, po 4 miesi?cach korzystania, widz? wzrost sprzedaży na poziomie od 5 do 34%.  

Francuski link:  https://www.youtube.com/watch?v=SuNAjtweko8  

Angielski link    :  https://www.youtube.com/watch?v=UGG9k1YSDK0  

"People Angels", jako członek  CCIFP  w Warszawie, towarzyszy na polskim rynku edytora tego rozwi?zania, spółka "Royal Force App".  

"People Angels" towarzyszy również  klientom podczas audytu, wdrożenia oraz monitoringu projektu poprzez indywidualny Coaching na każdym poziomie hierarchii.  

Jeśli chc? Państwo otrzymać wersję demonstracyjn? proszę o kontakt:  

Christian Kosiek
0033 678 250 220
cko(@)peopleangels.com
www.peopleangels.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Nowa aplikacja dla Handlowców

<p style="text-align: justify;"><em>Nasza aplikacja "<strong>Peak Me Up</strong>" korzysta z mechanizmu gier aby na żywo animować fizyczne zespoły sprzedażowe. </em><em>Zarząd oraz zespół Managerów korzysta zatem z narzędzia do pilotowania i animacji na żywo - "tablica rozdzielcza". </em><em>Jest to również narzędzie dla monitorowania szkoleń. "<strong>Peak Me Up</strong>" jest aplikacją uzupełniającą prowadzone szkolenia, np. poprzez wdrożenie indywidualnych planów akcji oraz monitorowanie postępów.</em></p>

>

Najważniejsze: nasi klienci, po 4 miesi?cach korzystania, widz? wzrost sprzedaży na poziomie od 5 do 34%.  

Francuski link:  https://www.youtube.com/watch?v=SuNAjtweko8  

Angielski link    :  https://www.youtube.com/watch?v=UGG9k1YSDK0  

"People Angels", jako członek  CCIFP  w Warszawie, towarzyszy na polskim rynku edytora tego rozwi?zania, spółka "Royal Force App".  

"People Angels" towarzyszy również  klientom podczas audytu, wdrożenia oraz monitoringu projektu poprzez indywidualny Coaching na każdym poziomie hierarchii.  

Jeśli chc? Państwo otrzymać wersję demonstracyjn? proszę o kontakt:  

Christian Kosiek
0033 678 250 220
cko(@)peopleangels.com
www.peopleangels.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.