Analizy i badania

Nominalna dynamika wynagrodzeń w polskim sektorze przedsiębiorstw wzrosła w grudniu ub. r. do 3,7% r/r wobec 2,7% w listopadzie

<p style="text-align: justify;">Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki płac były przesunięcia wypłat premii i nagród rocznych w niektórych gałęziach gospodarki.</p>

>

Roczna dynamika zatrudnienia w grudniu wzrosła do 1,1% r/r z 0,9% w listopadzie, kształtuj?c się tym samym na poziomie najwyższym od grudnia 2011 r. W rezultacie, w IV kw. 2014 r. realne tempo wzrostu funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5,2% r/r (najwyżej od IV kw. 2008 r.) wobec 4,6% r/r w III kw. Dane te nie zmieniaj? naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,2% r/r w III kw. ub.r. do 3,3% w IV kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Nominalna dynamika wynagrodzeń w polskim sektorze przedsiębiorstw wzrosła w grudniu ub. r. do 3,7% r/r wobec 2,7% w listopadzie

<p style="text-align: justify;">Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki płac były przesunięcia wypłat premii i nagród rocznych w niektórych gałęziach gospodarki.</p>

>

Roczna dynamika zatrudnienia w grudniu wzrosła do 1,1% r/r z 0,9% w listopadzie, kształtuj?c się tym samym na poziomie najwyższym od grudnia 2011 r. W rezultacie, w IV kw. 2014 r. realne tempo wzrostu funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5,2% r/r (najwyżej od IV kw. 2008 r.) wobec 4,6% r/r w III kw. Dane te nie zmieniaj? naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,2% r/r w III kw. ub.r. do 3,3% w IV kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin