Analizy i badania

Niedziele niehandlowe – listopadowy update

<p style="text-align: justify;">Handel detaliczny w Polsce mierzy się od marca 2018 roku z nową rzeczywistością, którą kształtują ograniczenia w handlu w niedzielę. W jaki sposób odbiło się to na wynikach sprzedaży kategorii FMCG? Ocena nie jest jednoznaczna. Z jednej strony wzrost sprzedaży w okresie od początku roku do lipca wyniósł +5,4%, a w samym okresie obowiązywania zakazu +5,7%, z drugiej jednak strony niewątpliwie na wynik ten miała wpływ dobra pogoda, która pozytywnie wpłynęła na sprzedaż wielu kategorii koszyka spożywczo-chemicznego oraz papierosów.</p>

>

Niemniej jednak nie wszystkie kanały dystrybucji w równym stopniu s? beneficjentami tego wzrostu. Największ? dynamikę sprzedaży odnotowuj? stacje benzynowe, dla których ograniczenia w handlu przyniosły wzmocnienie wcześniej obserwowanego już intensywnego rozwoju sprzedaży produktów FMCG, ale wzrost sprzedaży był również udziałem średnich sklepów spożywczych oraz sklepów ze słodyczami i alkoholem.  

Kanałem odnotowuj?cym wyższ? dynamikę sprzedaży wartościowej po wprowadzeniu regulacji s? także dyskonty, które istotnie zwiększyły w tym czasie swoje wydatki reklamowe, a także dzięki podjętym działaniom zdołały przyci?gn?ć więcej konsumentów w czwartek, pi?tek i sobotę.

Pomimo możliwości prowadzenia sprzedaży w niedziele z ograniczeniami w handlu przez część sklepów małoformatowych, to nie ostatni dzień tygodnia w tych tygodniach miał kluczowy wpływ na ich obroty. Już przed nowymi regulacjami znaczenie niedziel w całym tygodniu handlowym było proporcjonalnie niższe, a teraz dodatkowo jeszcze uległo zmniejszeniu. Decyduj?ce jest, które sklepy zdołaj? zachęcić konsumentów do zakupów od czwartku do soboty.

Komentarz przygotowany przez Joannę Rogalsk?, client director w Nielsenie

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin