Podsumowanie wydarzeń

Na marcowym Rendez-Vous Biznesu rozmawialiśmy o Konsumencie 2030

<p style="text-align: justify;">Marcowe Rendez-Vous Biznesu odbyło się we wtorek 01.03.2016 r. w hotelu Golden Tulip, przy ul. Towarowej 2 w Warszawie. Na spotkanie przybyło 100 przedstawicieli firm stowarzyszonych. Eksperci z firmy Havas Media Group, Agnieszka Antczak i Dominik Komar, opowiedzieli nam o tym, jakie zmiany czekają nas na przestrzeni najbliższych 15 lat i przedstawili portret Konsumenta 2030.</p>

>

Obecne postępy w technologii i nauce doprowadz? wkrótce do ogromnych zmian w tym, jak żyjemy, pracujemy, podróżujemy i dokonujemy zakupów. Ten nowy krajobraz będzie wymagał całkowicie nowego podejścia do marketingu.

"Na przestrzeni  najbliższych 20 lat ludzkość zmieni się bardziej niż przez ostatnie 300 lat." - powiedział Gerd Leonhard, futurysta. Takim cytatem rozpoczęła się prezentacja ekspertów Havas Media Group pt. "Konsument 2030". Oto niektóre wnioski dotycz?ce kluczowych zagadnień:

PRACA

Ucyfrowienie i większa mobilność powoduj? zacieranie się różnicy między prac? vs czasem wolnym. We Francji 61% osób pracuje poza biurem, w USA jest to aż 72% (źródło:  Bandwidth, Jakob Nielsen 1998-2014).  

Blisko połowa zawodów zostanie zast?piona przez algorytmy w przeci?gu 10-20 lat  (Źródło: The Oxford Martin School’s Programme on the Impacts of Future Technology). Pierwsz? fal? tych zmian będ? transport, wsparcie administracyjne, logistyka i produkcja, kolejna fala opierać się będzie w szczególności Sztucznej Inteligencji (AI) - zarz?dzanie procesami, inżynieria, nauka. Wszystko to zbliża nas do przyszłościowej wizji pracy w tym zautomatyzowanym i ucyfrowionym świecie, która polegać będzie na przekwalifikowaniu do zawodów niepodatnych na komputeryzację:kompetencje kreatywne i interpersonalne, korzystanie z AI.

TRANSPORT

Auto, nie jest już tylko środkiem transportu, wkrótce stanowić będzie również strefę relaksu, jak i mobilne biuro.  Technologiczne wsparcie kierowcy nieustannie postępuje - nawigacja na przedniej szybie auta,   zdalne sterowanie smartfonem, ekonomiczna jazda, monitoring poziomu paliwa... Przyszłość rysuje się wokół jazdy bez kierowcy, mimo iż pozostaje dziś jeszcze wiele barier i problematycznych kwestii do rozwi?zania, takich jak odpowiedzialność prawna podczas wypadków, koszty, infrastruktura, czy sama technologia.  

Innymi kluczowymi aspektami w dziedzinie transportu s? oczywiście drony, które nios? za sob? możliwości transmisji video i logistyki w czasie rzeczywistym, jak również rozwijaj?ce się zjawisko car sharing.

SPRZEDAŻ

W dziedzinie sprzedaży, królować będ? nowe formy płatności, takie jak Pay per Use, czy flat fee, a także model sharing economy. Poza tym istotna będzie personalizacja produktów, jak również ich współtworzenie, gdzie ogromn? rolę odgrywać będzie bez w?tpienia drukarka 3D. Jednym z ważnych kierunków rozwoju będzie także showrooming. Konsument przyszłości będzie chciał przymierzyć, pow?chać, czy spróbować produktu fizycznie w tzw. show room, po czym dokona zakupu (taniej) w Internecie.

Dominik KOMAR

Agnieszka ANTCZAK

Po prezentacji odbyła się część nieoficjalna, koktajl networkingowy, podczas którego zebrani przedstawiciele firm stowarzyszonych mieli okazję porozmawiać w nieformalnej atmosferze.

Dziękujemy firmie Havas Media Group za interesuj?c? prezentację oraz hotelowi Golden Tulip za wyj?tkowe przyjęcie i wyśmienit? kuchnię.

[nggallery id=63]

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin