Analizy i badania

Maciej Markowski - Poznaj TAMI – zmieniające się oblicze sektora technologii

<p style="text-align: justify;">Firmy z sektora TAMI (technologii, reklam, mediów i usług informatycznych) od dawna wiodą prym w tworzeniu nowoczesnych i innowacyjnych biur. Jako pierwsze wprowadziły koncepcję <em>activity based working</em>, czyli możliwości wyboru miejsca pracy w zależności od wykonywanego zadania oraz wykorzystania biura do promowania marki oraz wartości firmy. Inne branże od niedawna zaczęły wdrażać podobny model funkcjonowania biur. Duże zmiany wprowadziły zwłaszcza innowacyjne firmy technologiczne, osiągające dzięki temu imponujące sukcesy.</p>

>

Priorytetem utalentowani pracownicy

Biura firm z sektora TAMI s? projektowane z myśl? o ludziach i wynikach – takie podejście umożliwia osi?gnięcie największego sukcesu biznesowego. W porównaniu ze spółkami finansowymi i ubezpieczeniowymi mniejsz? wagę przywi?zuj? one do redukcji kosztów. Elastyczność, innowacyjność i wydajność s? istotne w każdej branży, ale dla firm technologicznych kluczowym elementem jest pozyskiwanie i zatrzymywanie najbardziej utalentowanych pracowników. To właśnie zbyt mała liczba zdolnych i młodych osób na rynku pracy spędza sen z powiek menedżerom. Ekonomiści i psychologowie zgodnie przyznaj?, że podwyższenie wynagrodzenia w niewielkim stopniu wpływa na wzrost zadowolenia z wykonywanej pracy. Utrata dobrze opłacanego inżyniera oprogramowania może firmę drogo kosztować, a także spowodować odejścia innych pracowników. Z tego względu czołowe firmy technologiczne szukaj? sposobów na zwiększenie retencji pracowników.

Badania przeprowadzone przez firmę Cushman & Wakefield pokazuj?, że na decyzję o pozostaniu lub odejściu pracownika w firmie mog? w znacznym stopniu wpłyn?ć inwestycje w zapewnienie lepszych warunków pracy oraz rozwi?zania sprzyjaj?ce poprawie samopoczucia zatrudnionych. Zaangażowanie i lojalność pracowników można zwiększyć dzięki stworzeniu środowiska pracy, oferuj?cego wiele rodzajów przestrzeni odpowiadaj?cych różnym potrzebom, jak np. miejsc do kreatywnego myślenia, pracy w skupieniu czy regeneracji sił. To istotne, ponieważ praca, w której spędzamy wiele godzin, ma ogromny wpływ na jakość naszego życia.

W sektorze technologii biurka do pracy na siedz?co i stoj?co s? już standardem. Dotyczy to także udogodnień i dodatkowych świadczeń, takich jak siłownia, zdrowa dieta, zajęcia jogi w miejscu pracy, czy masaże.

Lokalizacja jest równie istotna. Badanie przeprowadzone wśród 400 studentów biznesu w Paryżu (ESSEC) wykazało, że 93% z nich nie jest zainteresowanych prac? w tradycyjnym biurze, a 87% chciałoby pracować w centrum miasta. Trzeba to wzi?ć pod uwagę.

Technologia staje się obecnie najmniejszym kosztem, a wynagrodzenia największym.

Nie dotyczy to tylko sektora technologicznego. Firmy reklamowe s? również coraz bardziej uzależnione od utalentowanych technologów i d?ż? do ich pozyskiwania i zatrzymania. Klient firmy Cushman & Wakefield i dyrektor agencji reklamowej w Londynie uj?ł to dobitnie:  „Nie boję się, że moi pracownicy odejd? do konkurencji. Boję się, że polec? do Tajlandii i będ? pracować jako wolni strzelcy leż?c na plaży. Nasze biuro musi być bardziej atrakcyjne. Musi być miejscem, które kochaj?. Ich domem”.  Piszę te słowa siedz?c na dużym, różowym flamingu w basenie z widokiem na Marinę Ibiza. Przyznam, że rozumiem jego obawy.

Do pracy wirtualnej niezbędne będzie zapewnienie zarówno odpowiedniej przestrzeni, jak i możliwości bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami. Firmy będ? musiały stworzyć równowagę pomiędzy powierzchni? do pracy wspólnej i indywidualnej.

Biuro jako marka

Firmy reklamowe przoduj? również w wykorzystywaniu miejsca pracy jako narzędzia sprzedażowego. Jedna z londyńskich agencji reklamowych, której biuro jest przykładem   zastosowania najnowszych trendów - pełn? energii, atrakcyjn? i kreatywn? przestrzeni? - prezentowała klientom oferty w eleganckiej, ale nieprzyjaznej sali. Przekonaliśmy jej pracowników, aby najpierw oprowadzali klientów po tętni?cym życiem biurze. Efekt?  „Klienci decyduj? się na współpracę z nami, zanim przedstawimy ofertę”.

Spółki z branż TAMI s? liderami w zakresie przejmowania start-upów, co stwarza ciekawe wyzwania zwi?zane z fuzj? organizacji. Jedna z dużych amerykańskich firm technologicznych, z któr? współpracowaliśmy w regionie EMEA, opracowała skuteczne, ale elastyczne wytyczne dotycz?ce organizacji miejsc pracy i zmian, aby ułatwić wł?czanie nowych firm do jej struktury.

Firmy z sektora TAMI pod wieloma względami wytyczaj? nowe trendy. Jak wykorzystać miejsce pracy do tego, aby zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję pracowników? Jak pozytywnie zaskoczyć klientów? Warto śledzić działania tych organizacji.

Autor:

Maciej Markowski, Partner w Cushman & Wakefield i dyrektor Workplace Strategy na Europę Środkowo-Wschodni? w dziale Globalnej Obsługi Najemców

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin