Analizy i badania

Krajowe dane kluczowe dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2945 (umocnienie złotego o 0,2%).</p>

>

Na pocz?tku ubiegłego tygodnia złoty umocnił się do najwyższego poziomu od października 2016 r. kontynuuj?c trend aprecjacyjny, w jakim znajduje się od pocz?tku br. W efekcie w poniedziałek i wtorek jego kurs charakteryzował się podwyższon? zmienności?, gdyż inwestorzy testowali poziom 4,27 za euro. W środę i czwartek kurs polskiej waluty był relatywnie stabilny, a posiedzenie RPP miało ograniczony wpływ na rynek. W pi?tek od rana złoty oraz część walut rynków wschodz?cych zyskiwały na wartości, czemu sprzyjała publikacja wyraźnie lepszych od oczekiwań danych nt. bilansu handlowego w Chinach.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? krajowe dane o bilansie płatniczym i inflacji (poniedziałek) oraz produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej (pi?tek). Uważamy, że dane o bilansie będ? pozytywne dla kursu polskiej waluty. Z kolei zagregowany wpływ danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej oraz publikacja inflacji będ? naszym zdaniem negatywne dla kursu złotego. Pozostałe krajowe dane (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. We wtorek i w środę szefowa FED J. Yellen będzie przedstawiać półroczny raport nt. polityki monetarnej. Podczas wyst?pień J. Yellen oczekujemy podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Sumaryczny wpływ licznych danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, a także indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED) na kurs złotego będzie ograniczony. Neutralne dla polskiej waluty będ? naszym zdaniem również dane nt. PKB w strefie euro, w tym w Niemczech.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin