Analizy i badania

Kolejna edycja „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” szansą dla innowacyjnych firm

<div id="article-intro-post"> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Ruszyła rejestracja do tegorocznej edycji „Deloitte Technology Fast 50 CE”, rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej. Promujący innowacyjność program, do którego mogą się zgłaszać zarówno firmy o ugruntowanej pozycji na rynku jak i te, które rozpoczęły działalność stosunkowo niedawno, od osiemnastu lat organizuje firma doradcza Deloitte. Nowym elementem rankingu jest nagroda Most Disruptive Innovation, przyznawana spółkom, których produkty lub usługi mają potencjał, by wywrzeć największy wpływ na rynek. Termin rejestracji upływa 31 lipca. Wyniki Deloitte Technology Fast 50 CE zostaną ogłoszone w październiku tego roku.</p> </div> </div> </div>

>

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na najszybciej rozwijaj?ce się firmy technologicznie innowacyjne w  Europie Środkowej. Program ponadto daje szansę na promocję młodych, niezależnych i  dynamicznych spółek. „Deloitte Technology Fast 50 CE” to ranking dla spółek technologicznych, ale z roku na rok rozszerzamy jego zakres. Zgłasza się coraz więcej firm zajmuj?cych się szerok? pojęt? biotechnologi? czy czystymi technologiami. Naszym celem jest promowanie spółek, które maj? potencjał, by osi?gn?ć sukces nie tylko w Europie Środkowej, ale również na całym świecie. W kilkunastoletniej historii naszego konkursu mieliśmy już wiele takich przykładów” - mówi Magdalena Burnat-Mikosz,Partner, Lider programu w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

W tym roku oprócz głównego zestawienia po raz drugi zostanie przyznana nagroda Most Disruptive Innovation. Jej laureatem może zostać spółka, której technologie, produkt lub usługi maj? szansę stać się przełomowe i wywrzeć rewolucyjny wpływ na rynek. W ubiegłym roku nagrodę otrzymała spółka HiProMine, która na swoim koncie ma przełomowe dokonania w dziedzinie wykorzystania owadów w przetwarzaniu materii organicznej.

Środkowoeuropejski ranking zostanie ogłoszony w październiku tego roku, a globalne wyniki programu w  połowie listopada. Wtedy to zostanie zeprezentowany ranking Global Technology Fast 100, w którym znajd? się firmy z całego świata. Także w przypadku tego zestawienia decyduj?ce będzie kryterium przychodowe. Pod koniec roku zostan? ogłoszone wyniki Deloitte EMEA Technology Fast 500, który grupuje z  kolei firmy z regionu EMEA. W ubiegłorocznej edycji uplasowało się w nim 39 przedsiębiorstw z  Europy Środkowej, w tym 15 spółek z Polski. Trzecie miejsce w tym zastawieniu zajęła krakowska firma Codewise.

Każda spółka ubiegaj?ca się o udział w programie w głównej kategorii „Deloitte Technology Fast 50 CE” musi spełniać następuj?ce kryteria:

  • w każdym okresie rocznym (pomiędzy 2013 a 2016) osi?gać przychody nie mniejsze niż 50 tys. euro,
  • mieć siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej,
  • być firm? technologiczn?, a jej działalność musi zawierać się w jednej z kategorii: oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikacja, media, czyste technologie, nauki przyrodnicze,
  • posiadać strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych.

Do kategorii „Wschodz?ce Gwiazdy” należ? stosunkowo „młode” firmy z ogromnym potencjałem, które nie spełniaj? warunku prowadzenia działalności przez okres co najmniej czterech lat, określonego dla kategorii głównej. Aby móc uczestniczyć w programie firma musi działać na rynku jednak nie krócej niż trzy lata, a także osi?gać przychody powyżej 30 tys. euro w każdym rozpatrywanym roku (2014 – 2016).

W kategorii „Wielka Pi?tka” uwzględnia się duże, szybko rozwijaj?ce się spółki, które na przestrzeni ostatnich czterech lat zanotowały wyj?tkowo wysoki wzrost przychodów. Spółki te musz? spełnić te same kryteria, co uczestnicy kategorii głównej, z wyj?tkiem poziomu przychodów w ostatnim analizowanym roku (2016), który musi przekraczać 25 mln euro.

W ubiegłym roku do rankingu zgłosiło się 251 spółek z Europy Środkowej. Jak co roku w  rankingu „Deloitte Technology Fast 50 CE” dominuj? polskie firmy. W 2016 roku było ich 21. Aż 17 z nich znalazło się w  głównej kategorii „Technology Fast 50”, a 4 w  podkategorii „Wschodz?ce Gwiazdy”.

Na dwóch pierwszych pozycjach wkategorii głównej rankingu Technology Fast 50 znalazły się dwie polskie firmy: Codewise i  CodiLime. Trzecia pozycja przypadła czeskiej spółce DataSpring.

Średni wzrost przychodów zwycięzców rankingu „Deloitte Technology Fast 50 CE” w 2015 roku wyniósł 1 057 proc., prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Do rankingu zgłaszać się można poprzez stronę deloitte.com/fast50ce. Na stronie s? również dostępne informacje nt. kategorii i kryteriów rankingu oraz najważniejsze dane dotycz?ce poprzedniej edycji rankingu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19