Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchamia praktykę Compliance pod kierownictwem Pawła Kuskowskiego

<p style="text-align: justify;"><strong>Z dniem 1 października 2015 r. do kancelarii Wierzbowski Eversheds jako Of Counsel dołącza Paweł Kuskowski. Pokieruje nowo powstałą praktyką Ryzyka Regulacyjnego i Compliance.</strong></p>

>

Paweł Kuskowski jest prawnikiem, specjalist? ds. compliance, posiadaj?cym wieloletni? praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.

Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi działaniami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiod?cej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie ryzyka regulacyjnego i compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.

Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotycz?cych przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Od czterech lat pełni funkcję Przewodnicz?cego Zarz?du Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszaj?cego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracuj?cego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy   International Compliance Association.

Utworzenie praktyki compliance jest krokiem wpisuj?cym się w strategię rozwoju sieci Eversheds oraz odpowiedzi? na stale rosn?ce zapotrzebowanie klientów na tego typu usługi – mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Wierzbowski Eversheds. – Zależy nam, aby wnieść now? jakość usług compliance, które na polskim rynku dopiero się rozwijaj?. Dzięki nawi?zaniu współpracy ze specjalist? o tak unikalnej praktyce w środowisku międzynarodowym, multidyscyplinarnemu zespołowi prawników oraz wsparciu Eversheds International, będziemy mogli kompleksowo realizować projekty compliance na skalę krajow? i globaln? – dodaje.

– Cieszę się z nawi?zania współpracy z kancelari? o tak ugruntowanej pozycji rynkowej i globalnym zasięgu. Jestem przekonany, że poł?czenie wspólnych doświadczeń pozwoli nam zaoferować klientom unikaln? ofertę doradztwa przy największych projektach, wyznaczaj?c jednocześnie najwyższe standardy usług compliance w Polsce – mówi Paweł Kuskowski. – Firmy coraz częściej zdaj? sobie sprawę, jak wielk? wartość ma dla nich sprawnie działaj?cy system compliance, tak w kontekście minimalizowania ryzyk biznesowych, jak i stale rosn?cych wymagań regulatorów. Wśród spodziewanych wyzwań może być chociażby konieczność dostosowania się przez spółki giełdowe do planowanych przez GPW zmian w zasadach ładu korporacyjnego – podkreśla Paweł Kuskowski.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds ma bogate doświadczenie w doradztwie dla firm i instytucji działaj?cych w sektorach regulowanych: telekomunikacyjnym, finansowym, energetycznym i farmaceutycznym. Eversheds posiada jeden z najbardziej uznanych zespołów doradzaj?cych w zakresie compliance. Firmę wyróżnia szczególne doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego.

***

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe informatory prawne, m.in. Chambers Europe i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsce w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita”. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. Więcej na eversheds.pl

Zobacz nasze blogi: IP w Sieci, EuroZamówienia, Kodeks w pracy, PrawoMówni, Przepis na energetykę

Więcej informacji udzielaj?:  

Renata Misiewicz
Specjalista ds. PR
+48 502 378 972
renata.misiewicz@eversheds.pl

Aleksandra Makulińska
Menedżer ds. Marketingu i PR
+48 22 50 50 774
aleksandra.makulinska@eversheds.plgo

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchamia praktykę Compliance pod kierownictwem Pawła Kuskowskiego

<p style="text-align: justify;"><strong>Z dniem 1 października 2015 r. do kancelarii Wierzbowski Eversheds jako Of Counsel dołącza Paweł Kuskowski. Pokieruje nowo powstałą praktyką Ryzyka Regulacyjnego i Compliance.</strong></p>

>

Paweł Kuskowski jest prawnikiem, specjalist? ds. compliance, posiadaj?cym wieloletni? praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.

Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi działaniami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiod?cej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie ryzyka regulacyjnego i compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.

Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotycz?cych przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Od czterech lat pełni funkcję Przewodnicz?cego Zarz?du Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszaj?cego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracuj?cego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy   International Compliance Association.

Utworzenie praktyki compliance jest krokiem wpisuj?cym się w strategię rozwoju sieci Eversheds oraz odpowiedzi? na stale rosn?ce zapotrzebowanie klientów na tego typu usługi – mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Wierzbowski Eversheds. – Zależy nam, aby wnieść now? jakość usług compliance, które na polskim rynku dopiero się rozwijaj?. Dzięki nawi?zaniu współpracy ze specjalist? o tak unikalnej praktyce w środowisku międzynarodowym, multidyscyplinarnemu zespołowi prawników oraz wsparciu Eversheds International, będziemy mogli kompleksowo realizować projekty compliance na skalę krajow? i globaln? – dodaje.

– Cieszę się z nawi?zania współpracy z kancelari? o tak ugruntowanej pozycji rynkowej i globalnym zasięgu. Jestem przekonany, że poł?czenie wspólnych doświadczeń pozwoli nam zaoferować klientom unikaln? ofertę doradztwa przy największych projektach, wyznaczaj?c jednocześnie najwyższe standardy usług compliance w Polsce – mówi Paweł Kuskowski. – Firmy coraz częściej zdaj? sobie sprawę, jak wielk? wartość ma dla nich sprawnie działaj?cy system compliance, tak w kontekście minimalizowania ryzyk biznesowych, jak i stale rosn?cych wymagań regulatorów. Wśród spodziewanych wyzwań może być chociażby konieczność dostosowania się przez spółki giełdowe do planowanych przez GPW zmian w zasadach ładu korporacyjnego – podkreśla Paweł Kuskowski.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds ma bogate doświadczenie w doradztwie dla firm i instytucji działaj?cych w sektorach regulowanych: telekomunikacyjnym, finansowym, energetycznym i farmaceutycznym. Eversheds posiada jeden z najbardziej uznanych zespołów doradzaj?cych w zakresie compliance. Firmę wyróżnia szczególne doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego.

***

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe informatory prawne, m.in. Chambers Europe i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsce w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita”. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. Więcej na eversheds.pl

Zobacz nasze blogi: IP w Sieci, EuroZamówienia, Kodeks w pracy, PrawoMówni, Przepis na energetykę

Więcej informacji udzielaj?:  

Renata Misiewicz
Specjalista ds. PR
+48 502 378 972
renata.misiewicz@eversheds.pl

Aleksandra Makulińska
Menedżer ds. Marketingu i PR
+48 22 50 50 774
aleksandra.makulinska@eversheds.plgo

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin